Sunday, September 13, 2009

Sunnahnya berkumpul untuk membaca al Quran

Ahad, 13 September 2009/23 Ramadhan 1430


Amalan bertadarus di bulan Ramadhhan amatlah dituntut untuk mendapatkan ganjaran pahala dari membaca, memahami dan memahami serta menmgamalkan kandunganya al Quran.
Budaaya bertadarus ini perlulah di teruskan di lain bulan ramadhan untuk mendapatkan fadhilatserta ganjaran pahala yang diberikan.

Sebagaiman hadis di bawah ini kepada sesiapa ynag bertadarus dengan membaca bergilir-gilir dan menyemak orang yang membaca, Allah memebrikan ketenagan kepada pesertanya dan diberikan rahmat kepada mereka dan diberi pujian kepada malaikat yang d majlis tersebut

Dari Abu Hurairah ra katanya:

"Rasulullah saw bersabda: " Tiada suatu kaum pun yang sama berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah- yakni masjid, sambil mebaca kitabullah dan saling bertadarus di antara mereka itu, iatu berganti-gantian membacanya, mrlainkan turunlah ketenangan di atas mereka, serta mereka akan diliputi oleh kerahmatan dan diliputi oleh para malaikat dan Allah menyebut-nyebutkan mereka itu kepada makhluk-makhluk yang ada di sisiNya- yakni para malaikat".

- (Riwayat Muslim)

No comments: