Thursday, September 17, 2009

Kedatangan hari kiamat

Khamis 17 September 2009/27 ramadhan 1430

KEDATANGAN hari kiamat, pastinya akan berlaku, tidak ada keraguan lagi padanya.KEPERCAYAAN kepadanya, Ia adalah satu rukun Iman yang enam, iaitu rukun Iman ke 5, iaitu mempercayai terhadap hari akhirat.


Firman Allah swt,
" Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan kembali orang-orang yang di dalam kubur"

- ( al-Haj:7)

" Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, hampir Aku sembunyikan rahasianya, supaya tiap-tiap jiwa dibalas dengan apa ynag ia lakukan"

- (Thaha: 15)

"Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada kearaguan padanya, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman"

-(Al Mi'min : 59)

Allah yang Maha PENGASIH lagi PENYAYANG kepada hambanya memberitahu kita tentang berlakunya hari kiamat, melalui para Nabi dan Rasulnya, kerana tanpa wahyunya tidak mungkin kita dapat mengetahuinya dan akan gelap dengan peristiwa yang besar itu yang akan kita laluinya. Kita juga tidak lagi menyesal atau menuntut kenapa Kita tidak diberi petunjuk tentang hari pembalasan tersebut'

Firman Allah swt,

" (Dan kami telah utus) Rasul-rasul menyampaikan khabar gembira dan berita-berita ancaman, supaya tidak ada alasan bagi manusia atas (menyalahkan ) Allah, sudah datangnya Rasul-rasul itu. Allah Maha Gagah dan Maha Bijaksana"

- ( An Nisa' : 165)

Bagi meyakinkan lagi hari kiamat atau hari kebangkitan di akhirat , lihat Firman Allah dalam surah al Haj 5-7 ynag bererti:


"Wahai manusia, jika kamu masih dlam keraguan tentang kebangkitan, maka ketahuilah bahawa, Kami telah ciptakan kamu dari kepal daging, yang sempurna kejadiannya, keraan Kami hendak terangkan kepada kamu (kekuasaan kami), dan Kami tempatkan di tempat peranakan (rahim) secara yang Kami kehendaki (pertumbuhannya) dalam masa yang tertentu.

kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian kami pelihara kamu sampai kamu cukup kuat dan teguh, dan sesudah itu sebagaian kamu mati dan sebahagian lagi mencapai umur yang lanjut (tua bangka-nyanyuk) sehingga tidak mengetahui apa yang sudah diketahuinya. Dan engkau lihat bumi kering (keras), tetapi apabila kami turunkan air (hujan) atasnya, maka mekar dan suburlah ia, sehingga dapat menumbuhkan sehgala macam tunmbuh-tumbuhan yang cantik"

Demikian itu (semua) menunjukkan bahawa Allah itu Maha Benar, dan bahawa Ia sanggup menghidupkan apa yang mati dan sesungguhnya Ia berkuasa atas apapun jua" Sesungguhnya kiamat itu pasti datang (terjadi), tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan bagkitkan orang-orang yang di dalam kubur itu"

Fikirkanlah proses kejadian manusia serta tumbuh-tumbuahan , sudah tentulah allah pula dapat menghidupkan pula orang ynag sudah mati yang pernah pula diciptakan sebelumya.

No comments: