Monday, September 21, 2009

Perhisaban di hari Akhirat

Isnin 21, September 2009/2 Syawal, 1430(Hari raya ke 2 Idilfitri.....Masih dalam suasana Raya, menngunjungi senanak saudara, mengeratkan silaturrahim, menziarah pekuburan mempeingatiyi kematdian dan mendoakan srwah-arwah yang telah meninggalkan dunia yang fana ini... Semoga roh mereka di cucuri bRahmat. Amin!!!!

Sesudah terjadinya kiamat besar, maka setiap manusia yang hidup, sedudah mati dihidupkan semula dipertemukan roh dan jasadnya yang selama ini terpisah.


Tubuh manusia dipertumbuhkan semula, sehingga lengkap dan sempurna seperti tubuh kita senbelum mati, lalu dikembalikan kepadanya roh kita yang asli, sehingga semua manusia menjadi hidup, hidup berjasad dan ber roh, dengan segenap kesedaran, pemikiran dll.

Semua manusia dihimpunkan untuk diadakan perhisaban, perhitungan atau pengadilan, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan serta amalan semasa hidup di dunia baik yang besar maupun yang kecil.

Semua manusia tanpa kecuali setiap orang dihadapkan ke hadapan Maalik (RAJA HAKIM) iaitu penguasa di hari penghisaban.Jalannya perhisaban itu akan disaksikan oleh semua manusia dan malaikat.Setiap manusia akan terdakwa, semua malaikat akan menjadi PENUNTUT, sedang semua Nabi dan Rasul sebagai PEMBELA dan ALLAH sebagai Hakim yang akan memutuskan dengan putusan masuk Syurga atau Neraka. Satu putusan yang tak dapat dibantah, dirobah atau dibatalkan.

Perhisaban itu kadang-kadang berupakan soal jawab, kadang-kadang dengan membaca buku catatan, melihat sendiri akan setiap apa yang kita buat selama hidup di dspt. tape recorder ) dan akhirnya dengan berdirinya timbangan yang akan menimbaang berat ringannya setiap perbuatan yang baik dan yang jahat. jika kebaikannya lebih berat, maka masuk syurglah ia, jik kejahatan lebih berat maka masuk Nerakalah ia.

Firman Allah dalam surah al-Hijr 92-93

92. Demi Tuhan engkau (hai Muhammad) kami pasti akan menanya mereka sekalian.

93. Tentang apa saja yang telah mereka perbuat.

Sabada rasulullah saw,

" Pada hari kiamat seorang tak luput dari empat pertanyaan:

1. Tentang umurnya, untuk apa saja umur itu di pergunakannya.

2. Tentang hartanya dari mana di dapatnya dann untuk apa dibelanjakannaya.

3. Tentang Ilmunya untuk apa ilmu itu dipakainya.

4. Tentang tubuh (tenaga dan kekuatannya) untuk apa saja digerakkannya"

No comments: