Tuesday, September 15, 2009

Keutamaan Jihad di jalan Allah

Selasa, 15 September 2009/25 Ramadhan 1430

Allah Taa'la berfirman,

"Hai sekalian orang-orang yang beriman. Sukakah kalau Aku tunjukkan kepadamu semua, akan sesuatu perdaganagn yang dapat menyelamatkan engkau semua dari siksa yang menyakitkan?

Iaitu suapaya engkau semua beriman kepada Allah dan rasulNya dan pula berjihad fi-sabillilah dengan harta-harta dan dirimu semua. Yang sedemikian itu adalah lebih baik untukkmu semua, jikalau engkau semua mengetahui.

Allah juga akan mengampunkan dosa-dosamu semua serta memasukkan engkau semua dalam syurga-syurga yang mengalirlah sungai-sungai di bawahnya, demikian pula beberapa tempat tinggal yang indah di syurga 'Adn - kesenagnan yang kekal dan yang sedemikian itu adalah suatu keuntungan yang besar.

Ada pula pemberian-pemberian yang lain-lain yang engkau semua mencintainya , iaitu pertolongan dari Allah dan kemenanangan yang dekat dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman".

Sabda Rasululah saw juga:

drai Abu Hurairah ra katanya:

" Rasulullah saw ditanya: " Amalan apakah yang lebih utama?"

Belaiu menjawab: "Beriman kepada Allah dan rasulNya"

Belaiu saw ditanya lagi; " Kemudian amalan apakah?"

Belaiu menjawab" iaitu jihad fi sabilillah."

Beliau saw ditanya lagi: "kemudian amalan apakah?"

Belaiu menjawab: "Iaitu haji ynag mabrur."

- (Mutaffiaq 'alaih)

- (as-Sar: 10-13)

No comments: