Saturday, January 8, 2011

Orang yang paling melarat(Muflis)

Sabtu, 8 Januari 2010/3 Safar 1432

Sabda Rasulullah saw;

"Tahukan kamu siapakah orang yang paling melarat (muflis)?. Orang yang paling melarat(muflis) di antara umatku ialah, orang yang datang pada hari qiamat dengan solat, puasa, zakat. Dia datang dengan mencela ini, menghapsus itu, makan harta ini, menumpahkan darah itu, dan memukul itu. Maka ia akan memberikan ini semuanya dari kebaikan-kebaikannya, dan ini lagi dengan kebaikan-kebaikannnya. Maka bilamaaa kebaikan-kebaikannya hapus sebelum ia meninggal, ia akan diambilkan dari dosanya dan diletakkan padanya. Kemudian akan diletakkan di atas nerakan".

- (HR Muslim dan Ar Tarmizi dari Abu Hurairah)

No comments: