Saturday, January 15, 2011

Masalah Muwafiq dan Masbuq

Sabtu 15Januari 2011/10 Safar 1432.

1. Muafiq bererti seseorang makmum yang dapat membaca surah Al fatihah ketika berdiri Imam dengan bacaan yang sederhana (pertengahan) .Di sini wajiblah atas seseorang makmum menyempurnakan bacaan fatihahnya.
Sebab bagi makmum muwafiq.
a) makmum yan ;ambat membaca kerana kelemahan semula jadi bukan kerana was=was.
b) makmum yna syak senbelum ruku' dan kemudian dari rukuk imam mak teringat yang ia belum lagi membaca surah Alfaihah.

c) Makmum yang lupa daripada membaca fatihha hingga ruku' imam, dan sebelum ianya ruku', maka teringat ia belum menghabiskan surah Al fatihah.

d) Makmum yang muwafik yang membaca doa aftitah dan ta'awuz, maka ruku' Imam sebelum makmum menghabiskan surah al fatihah.

e) Makmum yang sengaja tidak membaca fatihah sebab menati diam Imam lepas membaca surah fatihah terus ruku' atau membaca surah yang pendek tidak sempat makmum menghabiskan surah Al fatihah.

Dalam kelima-lima keadaan ini, wajib makmum menghabiskan bacaan surah al Fatihahnya dengan dibolehkan ketingglan dengan imam hingga tiga rukun yang panjang (rukuk, sujud yang pertama dan sujud kedua, tidak dikira iktidal dan duduk antar dua sujud).

Jika masih Ima pada rukun yang ke emapt sedangkan makmum belum sempurna lagi bacaan fatihahnya , maka wajib atas makmum itu pilih antara dua sepertimana di bawah ini:

a) Ikut Imam dengan ditambah satu rakaat setelah salam imam.

b) Atau mufarrakah dengan Imam (berpisah dengan Imam)2. Masbuq pula bererti seseorang makmum yang tidak dapat membaca surah al fatuhah ketika semasa Imam berdiri. mak tidak wajib atasnya sempurna membaca fatihahnya, hanya baca sekadar yangh dpat dan dikehendaki ruku' terus bersama-smam dengan Imam.

1. Lakukan takbir dengan takbiratul ihram, dan segera menurut apa yang dilakuka oleh Imam, tetapi seorang yang misbuq menucapakan semasa berdiri betul. kaluia dapat ruku' dan dapat bertama'ninah, maka ia dikira mendapat satu rakaat.Sekiranya fatihah tak sempat dibaca, maka ianya ditanggung oleh Imam.

Kalau semasa iia masukberjemaah , ketika imam telah rukjuk dan sedang banguan semula dari rukunya, maka ia tidak mendapat rakaat dalam solat itu. Maka kenalha ia bangun tamabha selepas mam beri salam.begitulah seterusnya kena mencukupkak rakaat yang tertinggal.

Sekiranya hal ini berlaku pada rakaat yang terakhir, samada semasa imam sedang bangun dari ruku' ataus sedang sujud ataupun sedang duduk bac tahitay akhhr, maka makmum tidak mendapat sebarang rakaat, hanya mendapat fadilat berjemaah sahaja.

No comments: