Wednesday, January 5, 2011

Keutamaan Solat Jenazah/menghantar jenazah ke kubur

Rabu 5 Januari 2010/30 Muharam 1432


Abu Hurairah ra, berkata, " Rasulullah saw bersabda :
" Barangsiapa menyaksikan jenazah sehingga ia solat atasnya, maka ia memperoleh satu qirath, dan barangsiapa menyaksikan jenazah sehingga dikubur, maka dia mendapat dua qirath. Seorang bertanya: Apakah dua qirath itu? Nabi menjawab:"Seperti dua buah gunung besar".

- (HR Bukhari dan Muslim)

Pahala yang dierolehi oleh seorang yang datang ke btempat orang ynag mati atas dasar iman dn aihtisab (buka atasd dasar membalas nudi atau atas dasar dasar memperlihatkan kasih sayang kepada ahali orang ynag telah meninggal.Pahala yang diperleh dua qirath kerana hadir bersolat atas jenazah dan selepasnya pergi menghanar jenazahnya dikebumikna di perkuburan.

Nabi saw, menggembirakan kita menghadri jenazah bersolat atasnya dan meguburkannya.Hadis ini menunjukkan pula pada besarnya keutamaan Allah terhadap si mati, dan bahawa Allah memuliakan dengan memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik kepada si mati sesudah meninggalnya si mati itu.

Walluahu a'lam.

No comments: