Sunday, January 23, 2011

Rahmat Allah

Ahad,23 Januari 2011/18 Safar 1432.

Allah swt berfirman dalam Hadis Qudsi:

" Apabila seorang hambaKu merencanakan melakukan suatu kejahatan, tapi tidak dilaksanakannya, tuliskanlah baginya satu kebajikan. Tetapi jika dikalsanakannya, maka tuliskanlah baginya satu kejahatan. Jika ia taubat, hapuskanlah daripadanya.

Dan apabila seorang hambaKu merencanakan melakukan suatu kebajikan, lalu tidak dilaksanakannya , maka tuliskanlah baginya satu kebajikan. Tetapi jika dilaksanakannya, tuliskanlah baginya sepuluh gandanya hingga tujuh ratus ganda".-(HR Ibnu Hibban dari Abud Darda)

Maksud hadis di atas:

1. Allah memerintahkan kepada malaikat yang ditugaskan mencatat semua amal perbuatan manusia, untuk tidak menuliskan satu kejahatan apabila yang bersangktan baru sampai tahap 'merencanakan' saja, dan belum 'melaksanakan'. Meninggalkan dan tidak jadi melaksanakan maksiat bererti menahan diri dari kejahatan, menahan diri dari perbuatan jahat, adalah satu kebajikan.

2. Apabila manusia atau orang telah melaksanakan atau mengerjakan maksiat yang direncanakan, barulah para malaikat menuliskan atau mencatatkan sebagai satu kejahatan.

3.orang yangmerencankan berbuat baik , tetai tidak dikerjakan kerana sesuatu sebab, allah akan mmerintahkn menuliskan satu kebajikan baginya. Dengan dmikia diharapkan manusi selalu sennag memikrkan hal-hal yang baik serta selalu beniat berbuiat baik.

4. Allah memberikan pahala yang banyak kepada orang yang berbuat baik tergantung kepada derjat keikhlasannya. Pahala yang ditterimanya mungkin sepuluh kali, seratus kali hingga tujuh ratus kali bahkan mungkin lebih dari itu.

5. Allah Maha Pemurah, mempunyai keutamaan Yang Maha Besar lagi Maha Agung, yang memiliki pahala. Firman Allah swt dalam al Quran:

"Umpama orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, bagai sebutir biji yang tumbuh menjadi tujuh tangkai. Pada tiap tangkai itu berbuah sertus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi sesiapa yang dikehdakiNya. Allah mempunyai kurnia yang luas, lkgi Maha Mengetahui"
-( Surah Albaqrah: 261)

No comments: