Thursday, January 20, 2011

Mendekat diri dengan Allah swt

Khamis,20 januari 2011/15 safar 1432

Al Bukhari meriwayatkan sebuah hadis Qudsi yang bemaksud:

"Barangsiapa yang memusuhi kekasihKu, Aku telah mengumumkan perang padanya. Tidak ada cara bertaqarrub (mendekatkan diri) seorang hamba kepadaKu yang lebihKu sukai melainkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telahKu fardhukan kepadanya. Namun sentiasa hambaKu itu berusah mendekatkan diri kepadaKu dengan melakukan hal-hal yang sunat, sehinga Akupun mencintai (mengasihinya). Apabila ia telahKu cintai (kasihani), Aku menjadi alat pendengarannya yang dengannya ia mendengar, alat penglihatannya yang dengannya ia melihat, tagannya yang dengannya ia memukul keras dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia memohon kepadaKu sungguh akan Ku kurniai dirinya dan jika ia memohon perlindungaKu, aku akan melindunginya. Dan tak penah Aku ragu-ragu pada sesuatu di saat Aku akan melakukannya, seperti raguKu untuk mengambil jiwa orang mukmin yang enggan mati, sedang Aku tidak suka mengganggunya"

No comments: