Wednesday, January 26, 2011

Ujian dari Allah swt.

Rabu, 26 Januari 2011/21 safar 1432.

Dalam Surah al Baqarah Ayat 155, Allah berfirman:

"Dan sungguh Kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan berita kepada mereka yang sabar"

Dalam ayat ini Allah memberitahu bahawa Allah menguji hambaNya.. (Kami akan menguji kamu sehingga terbukti siapa yang berjuang dan siapa yang sabar di antara kamu (Surah Muhammad: 31)

Ujian itu berupa kesenangan, sihat, sakit, ksys dsn midkin, supaya diketahu dan terbukti siapakah yang tetap ber Tuhan kepada Allah dalam segala keadaannya, siapa pejuang dan sabar, dan siapa ynag lancang, maka siapa yang sabar diberi pahala dan siapa ynag patah dan syirik disiksa.

Sampaikan ucapan selamat dan kabar gembira pada orang-oarang yang sabar, ialah mereka yang bila dimpa bala' musibah langsung ingat kepda Allah dan berkata " Inna lilahi wa innai raa ju'uun (Kami hamba dan milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali) dan membaca, " Ya Allah, berilah pahala bagiku dalam musibahku ini, dan gantikan untukku dari musibah yang lebih baik daripadanya". Allah akan memberi ganti kepadanya.

No comments: