Monday, January 17, 2011

Pengorbanan mendapat syurga Allah

Isnin,17 Januari 20101/12 Safar 1432

Firman Allah swt:

"Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang telah beriman, dengan menyediakan syurga bagi mereka. Mereka berperanag fisabilillah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji Allah yang sebenranya terdapat di dalam taurat, Injil dan Quran. Siapakah yang lebih menyempurnakan janjinya dari pada Allah? Kerananya bergembiralah dengan keberuntungan perdagangan yang telah kamu perjual-belikan denganNYa. Demikian itulah kemenangan yang bersar".

( Surah At Taubah: 111)

Dan FirmanNya lagi:

" Jika kamu meminjamkan kepada Allah, pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatgandakannya untuk kamu dan mengampuni kamu. Dan Allah sangat berterima kasih lagi Maha Penyantun. Dia Maha Mengetahui yang abstrak dan yang konkrit, Maha Mulia lagi Maha Bijakjsana".

- (Surah At Thagabun : 17-18)

No comments: