Friday, January 14, 2011

Mempelajari ilmu Tauhid

Jumaat,14 Januari 2011/9 Safar 1432

Setinggi ilmu yang dipelajari oleh manusia ialah ilmu mengenal Allah swt. Adalah menjadi kewajipan ke atas setiap mukallaf mengetahui apa yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Begitu juga wajib bagi mereka mengetahi sifat-siaf wajib, mustahil dan harus bagi para nabi as.

2.Mereka wajib mengetahui dengan segala sifat bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan. Merek juga wajib mengetahui apa yang harus sabit bagi zat Allah Taala.

3. Sekurang-kurangnya mereka perlu mengetahui sifat ynag sabit melalui dali aqli dan naqli seperti di dalam sifat dua puluh. Berdasrkan dalil nas tersebut setia mukallaf wajib beriman dan mengetahui secara terperinci (tafsil). begitu juga jika terdapat dalil nas Allha bersifat dengan sifat-sifat tertentu , maka wajiblah diimani bahaw siaft-sifat itu adalah mustahil bagi Allah Taala. Contohnya; 20 sifat yang berlawanan dengan 20 sifat yang wajib bagi Allah Taala. Disamping itu juga wajib diimani bahawa selain 20 sifat tesebut, sifat-sifat kesempurnaan Allah tiada terbatas dan penyudah.

4. Mengajar dan belajar ilmu Tauhid itu hukumnya wajib. kewajiban kitu sama ada wajib aini( fardhu ain) atau wajib kifayah (fardhu kifayah). Dengan belajar fardhu ain dapat seorang mengelakkana dari pada taklid (ikutan sembrono) keapada tahqiq (ikutan bersandarkan kepada dalil ).walaupun dengna dalil ynag ijmali (ringkas).Dengan cara ini sudah mnemadai kesahihan akidah orang tersebut.

No comments: