Saturday, January 29, 2011

Ilmu Yang fardhu 'Ain

Sabtu 29 Januari 2011/ 24 Safar 132.

Ilmu Yang fardhu 'Ain.

Termasuk yang dihukum fardhu 'ain dalam mencari ilmu itu ialah segala macam ilmu pengetahuan - khususnya Ilmu Tahuid (Usululuddin)yang dengannya dapat digunakan untuk bertauhid kepada Allah sawt secara benar, untuk mengetahui dzat serta sifat-sifatNya , juga ilmu pengetahuan yang dengannya dapat diketahui bagaimana cara beribadat yang sebenar-benarnya melalui ilmu fifah (Fiq)lagi pula untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, juga apa-apa yang diharamkan dalam mua'malat dan apa-apa yang dihalalkan.

Selain itu termasuk pula pula dalam fardu 'ain mencari ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui hal-ehwal hati iaitu tassauf; mana-mana yang terpuji seperti bersabar, bersyukur, dermawan, berbudi baik, bergaul dengan baik, benar dalam segala hal, berhati ikhlas dan pula mana-mana yang tercela dengki iri hati, menipu sombong, pamer (menunjuk-nunjukkan kebaikan diri), marah-marah, benci, berseteru, dan kikir.

Oleh sebab itu mengetahui sifat-sifat yang harus dilakukan sebagimana yang pertama dan sifat-sifat yang harus dijauhi sebagimana yang kedua, semuanya itu hukumnya fardhu 'ain. Jadi sama halnya degan belajar ilmu-ilmu untuk memperoleh kebenaran dalam aqidah (kepercayaan) dalam beribadat dan dalam bermu'amalat.

No comments: