Monday, May 26, 2008

Mengapa kahwin/Nikah (Siri 2)

Nikah /kahwin itu adalah perhubungan di antara lelaki dan perempuan, yang bertujuan mengawal keluhuran peribadi, keselamatan keluarga, masyarakat dan keamanan Negara.
Keinginin untuk berpasangan ini bermula apabila seorang itu baligh dan keinghinannya meningkat selepas merasa bebas dari halangan seperti belajar dan mempunyai jaminan untuk mendapat kerja bagi menafkah bakal isterinya nanti. Masalah akan timbul apabila keinginan berkahwin ini memerlukan perbelanjaan yang agak besar bagi menampung kos perbelanjaan seperti penghantaran belanja, kenduri dan persediaan bagi mendirikan rumahtangga yang memerlukan rumah/ tempat tinggal sendiri sebaik sahaja selesai urusan kenduri ynag dilangsungkan.

Apabila seorang lelaki itu telah menegnali seorang jodoh perempauannya, urusan melamar dan peminangan dilaksanakan olehpihak ibubapa dan keluarag lelaki bagi mendapatkan persetujuan pahak perempuan dan nmenentukan perkara-perkara yang berkaitan melangsungkan perkahwinan tersebut seperti hantaran belanja, tarikh perkahwinan dan adat-adat kebiasaan yang perlu diikuti mengikut daerah atau tempat masing-masing.

Apabila sepasang lelaki dan perempuan telah diijab kabulkan halal dh sahlah persetubuhan antara keduanya. Seseorang itu sangat memerlukan ketenteraman jiwa, yang hanya dapat diperolehi melalui keluarga yang sihat dalam segi jasmani dan rohani serta bersama-sama menjaga rumahtangga dan anak-anak yang dilahirkan. Allah swt menjadikan perkahwinan sebagai pengurniaan serta nikmat yang besar terhadap hambanya.

Pada asalnya nikah atau perkahwinan itu sunat hukumnya, bagi orang-orang ynag sudah berhajat untuk nikah dan menjadi wajib hukumya apabila seseorang itu khuatir akan berzina dan apabila ia telah memperoleh pula belanja untuk menlangsungkan perkahwinan itu . Sebab nikah-kahwin ini adalah termasuk sunah Nabi saw.

Keluarga sebagai sebuah institusi sosial akan melahirkan masyarakat sama ada anggotanya sejahtera serta mematuhi perintah dan kehendak Allah swt. Oleh itu agama Islam telah menetapkan peraturan bermula dengan pemilihan pasangan sehinggalah cara-cara menyelesaikan masalah-masah yang timbul dalam keluarga.

Firman Allah dalam surah Ar Rum:21, yang bermaksud:

"Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan rahmatNya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir".

Melalui perkahwinan seseorang lelaki itu akan dapat mengelakkan terjatuhnya ke dalam lembah maksiat yang dikutuk iaitu zina. Oleh itu adalah menjadi wajib hukumnya bagi seseorang apabila ia mempunyai kemampuan dari segi nafkah untuk membiayai isteri serta ahli keluarga.

Untuk mengharungi hidup berumah tangga suami- isteri dituntut supaya hidup bersefahaman untuk melayari bahtera rumah tangga yang aman damai serta mendapat keredhaan Allah swt di dunia dan juga di akhirat.

Oleh itu secara semula jadi seorang lelaki atau wanita itu apbaila selepas baligh dan meningkat dewasa mempunyai keinginan yang besar untuk mencari pasangan dan seterusnya ingin mendirikan rumah tangga. Ini akan dapat mengelakkan keadaan yang tidak bemaruah, lagi ditegah Allah swt dari segi agama. Dengan memiliki suami-isteri yang sah pasangan suami- isteri berhasrat untuk hidup dalam suasana keluarga sepertimana ibubapa mereka dan golongan dewasa yang lain yang mempunyai pasangan hidup sehingga akhhir hayat masing-masing.

Nikah bererti sebagai akad (menurut syarat rukunnya yang sempurna) yang menghalalkan pergaulan di antara seorang lelaki dengan perempuan yang bukan muhrim serta menentukan hak dan tanggungjawab masing-masing dalam kehidupan berumahtangga. Dengan melakukan akad nikah pasangan suaimi isteri akan mempunyai perhubungan yang sah dari segi hukum islam serta menjadikan pengakuan antara suami dan isteri yang seterusnya akan menjadi ibu dan bapa kepada anak zuriat kelahiran daripada perkahwinannya.

Seorang bakal pengantin perlulah memahami tentang Rukun-Rukun serta Syarat-syarat yang berkaitan dengan Nikah supaya urusan ini betul-betulk dipatuhi dan akad yang di lakukan benar-benar sah dan diterima oleh Allah swt.

RUKUN NIKAH ( 5 perkara)

1. Calun isteri
2. Calun suami
3. Wali.
4. 2 orang saksi.
5. Akad (ijab & kabul)

SYARAT2 CALUN ISTERI ( 6 Perkara)

1. Bukan isteri orang.
2. Tidak di dalam 'iddah
3. Tidak di dalam ihram.
4. Benar-benar ia seorang perempuan.
5. Wanita yangh ditentukan.
6. Bukan muhrim dengan bakal suami.

Maksud hadis, Daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi saw telah bersabda,

" Wanita dinikahi kerana empat sifat, kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah yang yang beragama bahagialah engkau".
-
( Muttafaq 'alaih )


SYARAT2 CALUN SUAMI.

1. Bukan muhrim dengan bakal isteri
2. Dengan pilihan hatinya sendiri.
3. Lelaki yang ditentukan.
4. Mengetahui perempuan itu sah kahwin dengannya.
5. Tidak dalam ihram.
6. Tidak dalam keadaan beristeri empat.

ORANG YANG BERHAK MENJADI WALI.

1. Bapa sekandung, atau
2. Bapam dari bapa sekandung (datuk) , atau
3. Saudara lelaki seibu sebapa
4. Saudara lel;aki yang sebapa, atau
5. Anak lelaki dari saudara lelaki yangh seibu sebapa. atau
6. Anak lelaki dari saudara laki-0laki yang sebapa, atau
7. Pak Cik (sadara bapa yang lelaki), atau
8. Anak Pak cik yang lelaki, atau
9. Mu'tiq (orang yang memerdekakan) kemudian sobahnya.

SYARAT2 JADI WALI.

1. Islam
2. Baligh (sampai umur 15 tahun dsn)
3. Berakal
4. Merdeka
5. Adil, sebagaiman diterangkan di atas.
6. Lelaki.

DASAR PERNIKAHAN YANG DITUNTUT SYARAK.

1. Perkahwinan itu didasarkan pertama-tama kepada agama.
2. Perempuan yang dikahwini itu hendaklah orang yang ramai keturuan.
3. Perempuan ynag dikahwini itu kalau dapat hendaklah masih perawan
4. Kedua-duanya hendaklah orang yang taat kepada Tuhan.

No comments: