Sunday, May 11, 2008

Tazkirah Islam dan Penghayatan Islam

Assalamualaikum warrahmatullahi Wabarakatuuh.

Blog ini bertujuan untuk dapat saya dari masa ke semasa memberikan sedikit sumbangan dalam membicarakan menegenai Islam yang sangat luas bidang skop ilmunya, semoga akan dapat sama-sama kita ingat memperingati, sampai menyampai antara satu sama lain, mengenai tanggungjawab dan peranan kita dalam beribadat, beramal serta menghayati Islam sebagai seorang Muslim yang mendapat keredhaan Allah swt.Isun yang dikemukan mengikut apa yang terlintas di fikiran atau apa yang dibaca atau diceramahkan semasa mengikuti ceramah-ceramah agama di masjid, akhbar dan media atau perkara-perkara semasa.

Dari Abdullah bin Am' bin al-'Ash radhiallah 'anhuma bahawasanya Nabi s.a.w bersabda".

"Sampaikanlah, kepada orang lain, ajaran yang berasal daripadaku, sekalipun hanya seayat belaka. Percakapkanlah tentang kaum Bani Israil- yakni kaum Yahudi, dan tidak ada halangan apapun. Dan barangsiapa yang berdusta atas diriku dengan sengaja maka bailklah ia menempati tempat duduknya dari Neraka".

(-Riwayat Bukhari)

Adalah diharapkan blog ini dapat memberikan panduan serta manfaat kepada sesiapa yang dapat melayarinya / membacanya.

Dari Abu Hurairah r.a. pula bahawasanya Rasulullah s.a.w bersabda:

"Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk - yakni kebenaran, maka baginya adalah pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala mereka itu."

-(Riwayat Muslim)

Saya juga berharap dapat anda sekalian memberikan apa-apa juga pandangan , menokok tambah kandungan serta maklumat yang terdapat di dalamnya dan membuat sebarang teguran yang membina dan membetulkan kesilapan yang berlaku untuk dimanfaatkan bersama.

Jika ada sebarang tambahan atau komen kepada si kandungan blog ini, dan sumbangan artikal untuk memperkayakan lagi blog ini, sangatlah saya hargai. Sebagai seorang yang masih sangat kurang ilmu pengetahuan Islam ini, padangan atau komen anda sangatlah diperlukan bagi menjayakan usaha ini. Sila sampaikan kepada saya sumbangan anda di alamat e-mail saya: absamah43@gmail.com/ atau absamah43@yahoo.com. Di atas sumbangan, pandangan serta teguran berkaitan dengan isi kandungan tazkirah ini saya ucapan setinggi-tinggi terima kasih.

Semoga sumbangan yang sedikit dan tidak sepertinya mendapat keberkatan serta keredhaan Allah semoga Allah akan membalasnya dengan ganjaran yang sewajarnya.

Dari Abu hurairah r.a. katanya Rasulullah saw bersabda:

"Apabila anak Adam yakni manusia meninggal dunia, maka putuslah amalannya, yakni tidak dapat menambah pahalanya lagi, melainkan dari tiga macam perkara, iaitu sedekah jariah atau ilmu yang dapat diambil kemenafaatannya atau anak yang soleh yang suka mendoakan untuknya."

(- Riwayat Muslim)

Setakat ini yang saya mampu lakukan sebagai salah satu usaha menyampaikan seruan serta ajaran Islam yang Maha suci ini. Semoga Allah memudahkan usaha ini dan memberikan taufik serta hidayahNya dan memberkatinya. Wassalam.

ABU SAMAH AMIN

No comments: