Wednesday, December 29, 2010

Surah al Fatihah- paling agung dalam al Quran

Rabu,29 Disember 2010/23 Muharam 1432

Rasulullah saw, bersabda,

"Surah yang paling agung dalam al Quran ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ialah tujuh ayat yang dibaca berulang dan Al Quran al azim (al Quran) yang agung."
- (HR Bukhari)

Ianya dinamakan Al-Fatihah kerana al-Quran yang mulia ini telah dibukakan dengannnya. Meskipun ianya pendek dan ringkas, tetapi sesungguhnya surah ini telah menghimpunkan semua makna-makna al- Quran secara keseluruhannnya.

2. Surah ini telah memperkatakan tentang akidah, ibadah, perundangan keprecayaaan terhadap hari qiamat, beriman dengan sifat-sfat Allah yang Maha Indah, mengesakan pengabdian kepadanya dengan beribadah, meohon pertolongan dan doa, berhadap kepadanya dengan memohon hidayah kepada agama yang benar dan jalan yang lurus, merendah diri agar diberi taufik dan ketetapan iman dan meohon ke jalan para solihin, serta menjauhkan jalan-jalan yang dimurkai (Yahudi) atau jalan orang-orang yang sesat (Nasrani).

3. Diriwayatkan bahawa Ubai bin Kaab telah membaca Ummul Quran (Al Fatihah) kepada Rasulullah saw., lalu baginda bersabda:

"Demi Allah yang diriku di dalam genggamanNya, tidak diturun di dalam Taurat, tidak di dalam Injil serta tidak di dalam Zabur dan tidak juga di dalam Furqan seumpamanya iatu Sab'al Masani (Al-Fatihah) dan Al Quran Al-Azim yang didatangkan kepadakui".

3. Syahidul Islam Al-Marhum Sheikh Hassan Al Banna berkata:
"Tidak syak agi sesungguhnya barangh siapa yang meneliti surah Al fatihah, dia pasti melihat limpahan dan keindahan maknaya juga kee;lokan susunan serta ketinggiannya yang menusuk perasaan dan menynari sudu-sudut hatinya. Maka mulalah ia emenjdai orang ynag sendstiasa mngigati, mengambil berkata denghan nama allah yand disifatkan dengan rahmat, ynag kesan anka rahmatnya lahir pad setiap sesustu.

Apabila ia merasai, juga mengerti makna-makna ini serta dirinya merasai kehebatanya akan ayat-ayat Al-Quran lantas lidahnya mebergerak memuji Allah swt yang bersifat dengan Pemurah dan Maha Penyayang. Pujian mengingatkannya dengan keagungan nikmat-nikmat dan mulia kurniaan serta indahnya nikmat-nikmat Allah yang berteruan di dalam tarbiyahnya terhadap seluruh alam ini.

-(HR Imam Ahmad)

No comments: