Friday, December 10, 2010

Bahaya sifat marah

Jumaat,10 Disember 2010/4 Muharam 1432

Firma Alah swt:

"Mereka yakni orang-orang yang bertaqwa itu adalah orang-orang yang dapat menahan kemarahan, suka memaafkan orang banyak dan Allah itu mencintai orang-orang yang suka berbuat kebaikan"

-( Surah Ali Imran: 134)

Sifat amarah adalah sifat yang sangat tercela.Seorang yang sedang marah menanjadi ganas keran tiadak lagi dapat mengawl dirinya dan membahayakan dirinya sendiri sekiranya ia mengidap penyakit sepri lemah jantung, drah tinggi dll.

Islam menetapkan supaya serang islam itu bertaqwa kepoada Allah , tidak ddorong oleh kemarahan. Selain itu kita dianjurkan memberi kemaafan adan am[pun kepada orang ynag menyakiti atau bertelingkah dengan kita, yang boleh menyebabkan kita naik marah. Bahkan kalau dapat kita lakukan yang terlebih baik lagi bukan sahaja meikan jasa nahan marah tetapi memberikan jasa baik.

Dalam firman Allah swt urah Asy Syura: 37:

"Manakala mereka yakni orang orang Mukmin itu marah, mereka pun lalu memberikan ampunan kepada orang yang berbuat jahat kepada mereka".

sabda rasulullah saw:

" Bukannya orang yang kuat itu dengan sebab kemenangannya sewaktu mengadu kekuatan yakni pertarungan dengan tubuh, tetapi yang disebut orang kuat ialah yang dapat menahan nafsunya di saat sedang marah".

- (HR Muslim)

No comments: