Monday, December 20, 2010

Kesempatan lima sebelum tibanya perkara lima

Isnin,20 Disember 2010/14 Muharam 1432.

Sabda Rasulullah saw:

"Pergunakan lima kesempatan sebelum tibanya lima perkara!

1. Hidupmu sebelum matimu 2. Sehatmu sebelum sakitmu senangmu sebelum sibukmu 4.Masa mudamu sebelum hari tuamu 5. Waktu mampumu sebelum fakirmu"

- (HR Ahmad,... )

No comments: