Saturday, December 11, 2010

Kekayaan bukannya penjelmaan dari keredhaan Allah.

Sabtu, 11 Disember 2010/5 Muharam 1432Banyknya harta pada seseorang itu bukan sekali-kali menunjukkan atas keredhaan Allah swt kepada pemiliknya. Al Quran menetapkan bahawasanya keimanan yang benar, amal perbuatan yang soleh itulah yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah swt. Lihat Firman Allah swt :

"Orang-orang yang ingkar pada kebenaran itu sama baerkata: "Kita semua adalah lebih banyak daripada kamu semua dalam hal memiliki harta dan anak, jua kita semua ini tidak akan disiksa oleh siapa pun, yakni oleh Tuhan dan lain-lain.

Katakanlah kepada mereka itu: " Sesungguhnya tuhanku itu melapangkan rezeki kepada sesiapa saja yang dikehendaki olehNya dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendakiNya, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui perihal kedudkan rezeki itu.

Kekayaan harta yang kamu milik dan pula anak-anakmu semua itu tidaklah akan dapat mendekatkan kamu semua kepda Kami (Allah), melainkan orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang memeproleh balasan berlipat ganda dengan sebab amal perbuatan baiknya. Mereka akan menempati tempat yang tinggi dalam keadaan aman sentosa".

-(Surah Saba: 35-37)


Allah menerangkan bahawsanya harta dunia adalah sebahagian dari kesenagan duniawi yang akan habisnya alam dunia ini, sedangkan segala sesuatu yang hak serta benar dan amnal kebaikan adalah kekal abadi serta tidak akan ada lenyapnya sampai bila-bila pun.

No comments: