Wednesday, December 22, 2010

Menguruskan jenazah

Rabu, 22 Disember 2010/16 Muharam 1432

1. Maksud hadis Rasulullah saw,:

" Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan".

Apabila ajal seseorang itu sudah dekat, disunahkan kepada orang yang hadir membimbimbingnya mengucap kalimah tauhid iaitu , " Laa Illaha Illaalah" secara perlahan dan menghadapkannya ke arah qiblat.

Sabda Nabi saw;" Talqinilah orang yang akan meninggal diantara kamu dengan kalimat "Laa Illaha Illaahllah" (tidak ada ilah yang berehak diiibadahi selain Allah). Barangsiapa yang ucapan terakhirnya berupa kalimat Laa Ilaaha Ilallah pada saat akan mati, maka dia akan masuk Syurga pada suatu hari kelak meskipun sebelum itu dia menerima beberapa siksaan yang harus dijalaninya.

Dan sabdanya lagi, " Barang siapa meningggal dunia sementara dia mengetahui (meyakini bahawasanya tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, maka dia akan masuk Syurga."

Dan akhir hadis beliau bersabda."Barangsiapa meninggal dunia dengan tidak menyekutukan Allah sedikitpun, maka dia masuk Syurga".

-(HR Muslim)

2. Sangatlah disukai supaya orang yang sedang sakit berat itu membaguskan sangkanya kepada Allah takani, menguatkan persagkaan bhawasanya Alalh akan merahmatinya, dan hendaklah dia membesarkan harapan itu.

3. Menghadapkan qiblat bermaksu membaringkan limbun sebelah kanan dnegan muka ke arah qiblat seperi masa mengkebumikan jenazah ke dalam kubur atau kakinyanya menghala ke qiblat (setengah pendapat mengatakan begitu)4. Doa untuk mayat sebagimana sabda Nabi saw, "Wahai Tuhanku ampunilah dosa ....(sipolan), angkatlah derajatnya bersama-sama orang yang mendapat petunjuk, lapangkanlah untuknya di dalam kuburnya dan hendaklah Engkau memberikan gantinya untuk keturunannya"
- (HR Muslim)

1.Syarak menyunakan kita membaca Yaasin di hdapan orang yang nazak(yang hendak meninggal).Sebahagian tabi'n menyukai kita membaca surah Ar Ra'du pula. Semasa diajarkan syahadah hendaklah dilakukan dnegan lemah-lembut. Jangan mendesak membaca kalimat tauhid tersebut kerana dikhuwatirkan si sakit merasa jemu lalu menolaknya atau menyebutkan dengan ucapan lain yang tidak baik. Ajarkan sekadar menyedarkan agar dia mengucapkannya. Apabila sudah sekali disebut janganlah kita ulangi lagi selama orang sakit itu belum berbicara dengan pembicaraan yang lain. Disulai juga diulang sehingga tiga kali.Para ulamak berkata, "disukai yang menjadi pentalqin itu orang yang tidak mengambil pusaka dari yang sakit. Kalau yang hadir hanya orang yang mengambil pusaka sahaja , hendaklah pentalqin itu orang yang terlalu sayang kepada orang yang sakit itu.

2. Jika dia sudah meninggal, hendaklah pada kedua matanya dipejamkan serta berdoa memohon keampunan Allah swt, kerana para Malaikat mengaminkan apa yang diucapkan, dan sendi-sendinya dilonggarkan dengan menggosok-gosaknya.


3. Mayat tersebut hendaklah diselimut atau ditutup dengan kain yang menutupi seluruh badanya.4. Hendaklah mempercepat pengurusan jenazahnya selagi tidak ada masalah untuk melewatkannnya. Dan hendaklah mereka tidak memindahkann pengurusan jenazah sebab hal itu bertentangan dengan supaya untuk menyeggerakan pengurusan jenazah yang memang sudah diperintah demikian.

5. Diperbolehkan bagi mereka untuk membuka wajah jenazah dn menciumnya serta menangisinya selama tiga hari.

6. Kaum kerabat orang yang meninggal dunia berkewajiban bersabar menerima berita sedih dengan penuh kerelaan.Dilarang meratap dan jenazah, keran jenazah akan diazab kerana ratapan keluargnya

No comments: