Friday, December 3, 2010

Kewajipan yang harus dipenuhi

Khamis,3Disember 2010/27 Zulhijjah 1431

Kewajipan yang harus dilaksanakan ialah:

1. Memiliki ilmu:

Ia berfungsi sebagai mengetahui cara atau jalan menuju akhirat dan perintah allah swt. Ilmu pula erlu diamalkan ke arah mendapat keredhaan Allah.


2. Memiliki amal- harus disertai rasa ikhlas. Amal menjadi sis-sia jika tidak ikhlas, kerana Allah tidak menerima amal hanya kerana Allah.
3.Memilki sifat ikhlas
4.Memiliki khauf-seniasa takut dan berhati-kati, sehingga tidak mudah tertipu.

Jauhkan dari sifat-sifat berikut:

1. Orang cerdas tetapi enggan belajar ilmu agama.
2. Mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkannay
3. Orang yang beramal tetapi tidak ikhlas.
4. Orang muhlis tapi tidak berasa takut.

Peringatan Allah spt dalam firman:

1.al-Hasyr: 18.
"Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?"
..Danhendklah setiap diri memperhatikan apa yangvtelah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat0 dan bertaqwalah kepada allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

2.Firman Allah dalam Surah :an Ankabut: 69:
"Dan orang orang yang berjihad untuk(mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.."

3. Frman allah dalam Surah :an Kabut: 6:

"Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri, Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam".

No comments: