Saturday, June 26, 2010

Pegang teguh pada sunah Rasulullah serta sahabat

Sabtu, 26 Jun 2010/13 Rejab 1431


Dari abu Najih Al-Irbad bin Sariyah ra, beliau berkata:

" Rasulullah saw memberikan nasihat kepada kami, yang membuat hati bergetar dan air mta bercucuran. Maka kami bertanya:

" Hai Rasulullah, seolah-olah itu nasehat yang terakhir, maka berilah kami wasiat"

Nabi bersabda,

"Aku wasiatkan kepadamu agar: tetap bertaqwa kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Mulia, serta patuh dan taat kepada pemimpin, walaupun berkuasa atasmu seorang hamba sahaya. Dan sesungguhnya barangsiapa yang hidup dianataramu setelahku, akan melihat banyak sekali perselisihan. Kerananya wajib atasmu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunah para Khulafaur-rosyidin yang telah diberi petunjuk (oleh Tuhan). Dan gigitlah akannya dengan geraham-gerahammu (Ertinya: berpegang teguh pada sunah-sunah itu dengan sekuat-kuatnya). Dan jauhi olehmu segala hal yang diadaka-adakan (dalam agama), sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat"

- (Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan Tarmizi, dan ia berkata: Ini adallah hadis hasan salih)

No comments: