Monday, June 28, 2010

Islam Gudang pahala dan Ampunan

Isnin 28 Jun 2010/15 Rejab 1431

Oranag mukmin sepatutnya bergembira (bersyukur), kerana dalam syariat Islam terdapat pahala yang besar dan anugerah yang melimpah dari nikmat ynag, dijanjikan Allah swt. Hal ini jelas dapat kelihatan dengan adalnya 10 perkara penghapus dosa seperti tauhid dan ibadah-ibadah penghapus dosa, seperti solat, solat jumaat ke solat berikutnya, umrah ke umrah berikutnya, haji, puasa dan amal soleh ynag lain.

Dalam syariat Islam juga terdapat penggandaan amal soleh yakani dilipatgandakan satu kebaikan menjadi sepuluh, tujuh ratus atau bahkan lebih banyak lagi seperti pahala berpuasa yang Allah swt sahaja menentukannya.

Selain itu juga terdapat taubat yang merupakan mpenghapus dosa yang dilakukan seorang muslim. Musibah juga sebagai penghapus dosa , kerana tidak ada satu musibah yang menipma seorang muslim, melainkan dengan musibah tesebut Allah menghapuskan dosa-dosanya.

Doa kaum muslim untuknya yang didoakan tanpa pengethuannya, syafaat kaum muslim ketika mereka berselawat (memohon ampun dan rahmat allah) untuknya, dan syafaat Rasulullah saw dan rahmat Allah taala merupakan pahala dan kebajikan untuk seorang muslim.

Jik adihitung nikmat Allah nescaya kmaun tidak akan dapt menghitungnya.
(maksud Surah Ibrahim: 34)

Alahh mentyempurnakan nikmat-nkmatNya kepada kmu, baik ynag zhir maupun ynag bathin
(maksid Surah Lukman; 20)

No comments: