Friday, June 25, 2010

Solatlah dengan khyusuk serta ikhlas kerana Allah

Jumaat 25 un 2010/ 12 Rejab 1431.

Pada bulan Rejab tahun 5 H terjadinya peristiwa Israk dan Mikraj. Ketika itulah Allah tealah secara langsung mewajibkan solat kepada Rasulullah saw.bagi umatnya.

Solat menjadikan kesempatan bagi sesorang merendahkan diri dan menyatakan kekurangannya dan hajatnya, mencurahkan air matanya, memanjatkan doanya kepada Allah swt, dengan mendekapkan kedua tangannya, mengenakan dahinya atas tanah sambil menggemaka. "Ya Allah, Ya Rabbi".

SabdaNya, "Seorang hamaba mengerjakan solat, tidak diterima separuhnya atau sepertiganya atau seperlimanya atau seperenammya atau sepersepuluhnya, tetapi yang dietrima dari solatnya hanya apa yang dilakukan dengan sedar dan penegertian.
Dan juga beliau mewajibkan meniru solatnya"

Tambahnya lagi" Solatlah kamau sebagaimana kamu melihat aku bersolat"

No comments: