Tuesday, June 29, 2010

Qadar dan Qadha dalam aqidah Islam.

Selasa, 29 Jun 2010/16 Rejab 1431

Qadar dan Qadha dalam aqidah Islam.

Qadha: bererti ketetetapan.
Qadar: bererti takdir - nasib atau untung.

Dalam Islam qadha dan qadar ialah ketetapan Tuhan di dalam azal tentang nasib atau untung seseorang manusia itu apakah mereka akan masuk dalam farqah orang yang beruntung atau orang celaka " Sa'adah atau Syaqawah".

2. Mempercayai qadha dan qadar adalah salah satu dari rukjun aqidah, di mana masalah 'qadha dan qadar" ini dibicarakan secara meluas dalan mendalam oleh semua agama semawi.

3.Ahli sunah waljamaah, percaya kepada takadir. Mereka ber'itikad bahawa semua perkara yang berlaku dan yang terjadi di alam yang mauwujud ini sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah swt dan "azal" sebelum sesuatu itu berlaku dan terjadi, di mana semuanya itu sudah ditulis lebih dahulu dalm "Luh Mahfuz". Maksudnya semua perkara yang sudah berlaku dan terjadi dan akan berlaku dan akan terjadi di alam dunia ini sudah diketahui oleh Allah swt. Semua yang berlaku dan yang terjadi sudah ditakdirkan Allah lebih dahulu tulisannya pada Luh Mahfuz. Itulah yang dinamakan "Qadha dan qadar".

Firman Allah dalam surah Al Hadid: 22

" Tidak ada sesuatu kesusahan (atau bala bencana) yang ditimpakan di bumi dan tidak juga (yang menimpa) diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab (pegetahunan kami) sebelum kami menjdikannnya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah"

Firman allah swt surah Attaubah:51, Yang bermaksud:

" Katakan wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami ( sesuatu pun) melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pengawal yang menyelamatkan kami, dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakkal".

Allah Ta'ala menyatakan, sesuatu nasib yang menimpa manusia sudah ditakdirkan oleh Allah sebelumnya. Tidak dapat lagi seseorang itu mengelakkan diri mereka dari takdir Allah itu. Oleh yang demikian setiapa orang yang berimanhendaklah menyerahkan diri mereka kepada Allah swt dan menerima dengan kerelaan hati (redha) segala yang yang ditakdirkan oleh Allah.

No comments: