Tuesday, April 19, 2011

Anak Soleh kedua ibu-bapa

Selasa, 19 April 2011/15 Jamadil awal 1432

1. Anak soleh merupakan idaman kedua ibubapa yang menyedari tanggungjawab terhadap Tuhan Maha Penciptanya.

2. Anak merupakan amanah Allah swt, untuk menjadi Khalifah di muka bumi ini dengan memainkan peranannya terhadap perintah Allah untuk mencapai kebahagian di dunia dan kesejahteraan di akhirat yang kekal abadi.

3. Sebagai ibubapa mereka bertanggungjawab membentuk serta mendidik keperibadian naknya supaya mencapai tahap ketaqwaan yang tinggi serta dapat menjalankan peranan sebagai seorang Muslim yang beriman serta taat kepada perintah allah swt. dengan melakukan amal soleh.

4. sebagai asasnya anak soleh akan melaksanakan tanggungjawbnya kepada Allah. Anak soleh juga akan berbuat kebaiakn atau berbakti kepada kedua orang tuanya dengan melakkan ihsan (berbuat baik) baik dalam segi moral maupun spiritual ynag sesuai dnegan ajaran islam.

5. antara perkara ynag boleh dilakukan oleh anak soleh kepada kedua ibubapanya ialah:

1. Menentukan orang tuanya mempunyai kerperluan fisikalnya seperti tempat tinggal, makanan dan menentukan kesihatannya terkawal.

2. Apabil keduanya memerlukan perkhidmatan atau pertolongan , hendaklah anak soleh memberikan apa juga yang mampu supaya dapat memberiklan kemudahan serta keselesaan yang diperlukan.

3. Apabila dipanggil hendaklah anak soleh menyahut dengan tuturkata dan menutur dengan lemah lembut bila berbicara dan mendatangi dan memeberikan apa juga hajat yang diperlukan.

4. Memberikan kegembiraan dan ketenangan kepada kedua orang tua, supaya tidak menyusahkan fikiran mau pun fizikalnya yang sangat memerlukan kebahagianan hidup semasa tuanya.

5. Mendokan keselamatannya dan kesejahterannya di akhirat dan memohon kempunan dari Allah swt atas segala kesalahan maupun dosa-dosa yang pernah dilakukkannya.

6. Orang tua hendalkah sentias dihormati dna dimuliakan, sebagai malan yang sangat disukai oleh Allah swt., kerana ia menyamai jihad di jalan Allah..Memuliakan orang tua juga menyamai pahala haji dan Umrah, dan menghasilakn kenikmatan di syurga

7. Memulikan orang tua juga akan menambahkan umur (umur ynag berkah) dan memberkatan rezeki atau harta.

8.Memuliakan orang tua menjadikan anak-anak kita pandai, cerdik dan menyebabkan mereka berbakti kepada kita kemudianya.

9. Memulikan orang tua juga menjadi jaminan bagi kita memasuki syurga Alah, kerana Allah akan meredhai kita sekirnya ibubapa meredhai kepada kita.

10. memulisan orang tua juga akan menghilangkan kereshan dan ketidak-tenangan hati dalam hidup kita

11. Seterusnya memuliakan orang tua menghasilhkan keredhaan Allah swt.

No comments: