Sunday, April 10, 2011

Mendurhakai ibubpa-dosa besar

Ahad, 10 April 2011/7 Jamadil awal 1432

Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan berzina akan mendapt siksa atau akan menerima balasan siksa dari Allah swt di dunia ini sebelum ia menerima siksa kakhirat ynag amat pedih.

Sabda rasulullah saw;

1. "Segala dosa dapat diundurkna daripadanya (siksanya) oleh Allah, mana saja Ia kehendaki, sampai besok di hari qiamat.keculai durhaka kepada ibubapa. Maka sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksa bagi orang yang melakukan (durhaka kepada ibubapa) di dalam penghidupan dunia sebelum matinya".

-(HR Thabarani dan Hakim)

2. " Segala dosa diampuni Allah daripadanya, mana yang Ia kehendaki, kecuali dosa durhaka kapada ibubapa. Durhaka kepada ibubapa mencepatkan balasan bagi yang durhaka itu dalam hidupnya di dunia sebelum matinya"

- (HR Bukhari dan Muslim)

Huraian:

1. Anak durhaka ialah anak yang tidak berbakti dan berkhidmata kepada
orang tuanya dan tidak mahu membalas kebaikan orang tuanya ynagbtelah menganndung memelihara sejak kecil hingga dewasa dengan penug penghorbanan tenaga, fikran dan hartabenda.

2. Anak ynag durhaka menganggapkan satu bebanan menanggung kesusahan, kemelatan atau keuzuran yang dialami sedangkan ia sanagat memerlukan bantuan dalan apa bentuk jua pun bagi mengatasi dan menjalani hidup yang tidak mampu dilaksanan disebabkan kelemahan tenaga ,lanjut umur am dan kesusahan terutama semasa hidup yang dalam keuzuran disebabkan sakit yang serius.

3. Anak durhaka keran menentang vdan tidak mahu menurut perintah orangtuannya dalam hal kebaikan. Juga durhaka apabila ia meyakiti atau melukai hati orangvtuanya, menyengsarakan atau memaki hamunnya, merosakan kehidupan baik lahir nmau pun bathin secara langsung atau tidak langsung, membuat kejahatan yang memalukan dan menjatuhkan nama baik orang tuanya.

4. Seorang anak dikatakan durhaka apabila melalui perbuatan , sikap dan ucapan yang dilarang dalam islam yang langsung ditujukan kepada orang tuanya, yang di anggap jelek.

5. Antara bala bencan ynag dihadapi anak durhaka ialah:

a)Durhaka kepada ibubapa merupakan dosa besar, yang menyebakan terhindar dari masuk syurga.

b) Anak durhaka kepada ibubapa ditolak segala amalnya.

c) Penduhaka akan menrima atau menanggung balasan jeleknya di dunia sebelum merasai siksa akhirat nanti.

d) Pendurhaka akan menrima atau menanggung balasan jeleknya di dunia sebelum merasi siksa akhirat nanti.

e) Pendurhaka menghadapi atau megalamai kejahatan dan keburukan dan saat akhir dari hayatnya yang dinamakan su'ul khatimah (akhir hayat yang jelek)

f) Pendurhaka pada hari qiamat akan dirubah bentuknya, yakni ia dibangkitkan ,mempunyai bentuk kepala keldai.

No comments: