Sunday, April 24, 2011

Apa tanda baligh?

Ahad, 24 April 2011/21 Jamadil Awal 1432am syurga atau dibaasa dengan

Baligh ertinya sampai umur mukallaf ynag diertanggungjawab ke atasnya dosa pahala, halal haram dandipersoalkan perbuatan di sisi Allah di khrat nanti untuk ditentukan samada ia beraamal soleh yang beramal kejahatan balasan neraka.

Tanda-tanda seorang yang sudah baligh itu ialah:

1. Samapai umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuab.
2. Apabila datang haidh ( bagi perempuan sahaja)
3. Bermimpi keluar air mani, baik lelaki atau perem[puan. Atau lelaki atau perempuan ynag sudah ada syahwat.

Tanggunjawab sebagai Mukallaf:

1. Apabil baligh seseorang itu usdah wajaibkan dengan perkara-perkara yang disyariatkan dalam agama seumpaam solat, puasa dll.

2. Dikenakan nya hukuman dosa dana pahala apabila ia meninggalkan furuk-furuk syarit yang diwajibkan ke atasnya sebagai seorang muslia. .

3. Bila seorang anak sdah baligh, maka ia tidak lagi boleh masuk bilik orang tuanya tanpa kebenaran, dan tidak boleh bergaul bebas antara lelaki dan perempuan.

No comments: