Saturday, April 23, 2011

Minta halalkan kezaliamn, kalau tidah padahnya.....

Sabtu,23 April 2011/19 Jamadil awal 1432

Dalam Sohih al Bukhari, diriwayatkan daripada Abu Hurairah ra, daripada Nabi saw, Baginda bersabda, "Sesiapa yang melakukan kezaliman terhadap sudaranya, hendaklah dia meminta halal kepadanya (sebelum ia meninggal dunia), kerana (pada hari Kiamat kelak) dia tidak mempunyai wang emas atau perak (untuk menebus kezalimannya), sebelum pahala kebaikannya diambil dan diberikan kepada saudaranya sebagai ganti.Sekiranya dia tidak mempunyai pahala kebaikan, maka dosa kejahatan saudaranya itu pula akan diambil, kemudian dilemparkan ke atasnya"

-(HR Al Bukhari)

1. Yang dimaksudkan dengan kezaliamn itu ialah meletakkan sesuatu bukan di tempat sepatutnya, atau menafsirkannya dengan maksud mengendalikan hak milik orang lain tanpa izin.

2. Allah mengharamkan kezaliman ke atas hamba-hambanya dan melarang mereka daripada saling menzalimi sesama mereka. Tegasnya melakukan kezaliman itu adalah perbuatan haram sama sekali.

3. Firman Allah swt:

"Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar"

- (Surah Luqman: 13)

No comments: