Friday, April 15, 2011

Anjuran segera mengeluarkan sedekah

Jumaat, 15 April 2011/11 Jamadil awal, 1432

Abu Hurairah ra berkata:

"Nabi saw bersabda: "Tidaklah terjadi qiamat hingga banyaklah harta diantara kamu lalu melimpah ruahlah dia, sehingga orang yang memepunyai harta gundah hatinya lantaran tak ada orang yang menerima sedekahnya. Dan sehingga dia mengemukannnya ke sana ke mari, lalu berkatalah orang yang dikemukan harta kepadanya: tak ada hajatku kepada sedekah ini".

- (HR Al Bukhari, Muslim, Al Lu 'lu-u wal Marjan)

Hadis di atas menghuraikan bahawsanya qiamat akan terjadi di kala manusia telah hidup mewah, sehingga tak ada lagi orang yang menerima sedekah, lantaran penghidupan manusia pada masa itu telah sangat jaya.
bersedekahlah di masa keadaan masih ramai orang yang memerlukan bantuan dan pemebri sedekah akan mendapat ganjaran yang bergand a dari Allah swt di akhirat nanti.

No comments: