Friday, April 22, 2011

Kewajipan menunaikan fardhu Haji

Jumaat, 22 April 2011/18 Jamadil awal 1432

1. ibadah haji merupakan ruku Islam yang kelima. Ia diwajibkan kepada seseorang apabila telah mempunyai kemampuan dan memenuhi syarat-syaratnya.

2. Apabila tidak disegerakan ada kemungkinan sebelum sampai pada tahun berikutnya ia telah meninggal dunia. Hal mati itu adalah urusan Tuhan semata, tiada siapa pun yang mengetahui perkara ghaib ketentuan Allah ini. Oleh itu seseornag itu hendaklah menyegerakan dengan melaksanakan ibdah haji setelah mencukupi syarat-syaratnya.

3. Ibadat haji ini wajib dilaksanakan sekali sahaja, sedang ibadat hai yang berikutnya jika mampu adalah sunat sahaja.

Antara syarat haji ialah:

1. mempunyai cukup wanag dan bekalan
2. Ada kenderaan
3. Sihat badan untuk mengerjakan haji
4. Aman perjalanan pergi balik
5. Ada kuasa bagi perempuan, ialah ada baginya suami atau muhrim yang akan menemaninya.
6. Ada belanja untuk anak isteri dan belanja orang-orang yang tinggal yang menjadi tanggungnnya.

7. Maksud hadis nabi saw:

Dari Abu Hurairah ra ia telah berkata: Bersabda Rasulullah saw, "Sesipa yang pergi naik haji, lalu ia tidak mengerjakan dosa, dan tidak pula berbuat kederhakaan (kafir) kepada Tuhan, kembalilahi pada hari ia dilahirkan oleh ibunya".

- (HR Bukhari, Muslim)

8. Waktu memulakan mengerjakan ialah pada bulan-bulan ynag ditentukan, iaitu dalam bulan Syawal, Zulkaedah dan Zulhijah

No comments: