Wednesday, April 20, 2011

Membentuk akhlak anak-anak

Rabu,20 April 2011/16 Jamadil awal 1432

1. Membina akhlak yang baik kepada anak-anak merupakan satu kewajiban kepada ibubpa sebagai menjalankan amanah Allah swt bagi menjmain keselamtan dan kesejahteraan anak-anak yang dilahirkan ke dunia ini. Kesucuian anak sejak dilahirkan akan dicorakkan dengan apa yang dipelajari atau dicontohi oleh ibubapa, keluarga dan sekitarnya. Sekiranya suasana pesekitarannya dan asuhan yang baik diberikan oleh ibubapanya, akan bersih dan baiklah akhlak dan amalan yang di bawa oleh ana-anak itu apabila remaja dan dewasa nanti.

2. Sebagai ibubapa , guru dan sesiapa yang mendidika si anak, ia akan mendapat pahala yang setimpalnya dengan didikan yang baik dan begtitulah sebaliknya jika gagal mendidik anak-anak tersebut akan bertanggungjawab kepada Allah swt di akhirat kelak. Dalam hal ini Allah berfirman:
" Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka".
- (Surah Tahrim: 6)

3. Pokok pangkal kepada didikan anak-anak ialah mendidika dengan cara didikan Islam sebagaimana ynag dikehendaki oleh agama kita, supaya anak inji nanti akan dapat terselamat dari apai neraka yang penuh azab siksa.akan didikan agam anak tersebut akan beramal dengan kelakuan dan tingkah laku yang baik.

4. Antara adab yang perlu dijaga ialah mengamalkan adab makan sepert menggnakan tangan kanan, membaca bismillah, mengamabil makanan apa yang dihadapannya, makan dengan bersopan tidak gelojoh, mengunyah makan dengan sebaik-baiknya, menyuap dengan lambat-labat, jangan mengotori kedua tangan atau pakaiannnya, memakan makan ynag sedrhan tidak bermewahan, makanlah dengan sdeerhana banyaknya atau berhentilah bila berasa kenyang, makan apa yang sedanya asalakan halal dan tidak terlalu memilih.

5. Yang agak penting juga ialah ibubapa perlu mengajar bagaimana ia harus taat dan patuh kjepada kedua aibubapanya, guru ynag mendidknya, dan juga setiap ornag ynag lebih tua daraipada anak tersebut.

5. Apabila ,menjelang umur 7-dan 10 thaun anak-anak hendaklah jangan meninggalkan rsuci secara agama dan lebi-lebih lagi janag meninggalkan solat fadhu yna diwajiubkan ke atasnya. begitu membiasakan diri untuk berpuasa di bulalan ramadhan.

6. Ketentuan-ketentuan syariat agama. wajiblah ia diajari di rumah, di samping pelajaran yang diterima di sekolahnya.

7. Melarang anak-anak supaya tidak melakukan perkara yang haram seprti mencuri atau memakan makanan yang haram.

No comments: