Thursday, April 14, 2011

Berkorban ke jalan Allah.

Khamis 14, April, 11/10 Jamadil awal 1432


Berkorban ke jalan Allah.


Allah swt , berfirman dalam hadis Qudsi:

Wahai bani Adam! Pindahkanlah simpananmu kepadaKu bukan habis kerana kebakaran, kebanjiran dan bukan pula kecurian. Aku akan memberikannya kembali (tunai) kepadamu, bilamana saja engkau sangat memerlukannya”

- (HQR Baihaiqi, At Tabarani )


Pengajarannya:

1. Membelanjakan atau menginfak harta benda dengan cara yang ikhlas kerana Allah dengan tidak betrlaku riya’ adalah merupakan kebajikan yang akan Allah berikan kembali sebagai ganjaran pahala yang berlipat ganada yang diakui sentiasa selamat dan terpelihara dalam simpanan Allah (kanzun)

2. Amalan kita ini termasuklah perbuatan yang mengikut syariat di dalam beribadah kepada Allah,dalam apapun pun betuk jua baik dilakukan oleh lidah, jasmani, hati, harta dan tenaga maupun bentuk lainnya yang dilakukan dengan niat yang ikhlas dinamai simpanan (kanzun) di sisi Allah.

3. Sebaliknya harta ynag tidak dibelanjkan ke jalan llah, menyimpan tenaga dengan erti tidak mahi bekerja dan beramal, adalah satu hal tercela, dibenci dna malah dimurkai Allah swt.

4. Firman Allah swt,

“……….Dan orang-orang yang menyimpa nemas dan peraka dan tidak ,menafkahannya di jalan Allah, beritahukanlah kepada mereka, (bahawa mereka akan mendpaat) siksa yang pedih. (Yaitu) Kelak pada hari qaiamat emas dan perak itu dalam neraka jahannaa, lalu dogosokkannya pada mereka, samping dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka: “Inilaha harta benda yang kamu timbun untuk kepentingan diri kamu. Sebab itu rasakanlah sekarang (akibat perbutan) kamu menimbun”

( Surah At Taubah: 34-35)


5. Dengan mengetahui akibat megumpul harta benda dan tidak menhinfakkkan ke jalan Allah, tidak mengeluarkan zakat umpamana, sorang itu akan meberikan kasihan belas mereka kepada para fakir miskin, orang-orang yang lemah dan mereka yana sangat memerlukannya, orang yang ditimpa mala petaka dan seumpamanya. Merek ini akan insaf dan lebih nertimbnagrasa dengan melakukan kebaikan dan beramal soleh dengan seihklas-ikhlasnya.

6. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah supaya kita gemar melakukn infak dan membantu orang memerlukan dan allah akan melipatgandakan apa yang kita infakkan keapada yang berhak dan merluknnaya.

Fairman Allah swt:

“Perumpamaan orang-orang) yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai: pada setiap tangaki seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi orang yang dikehendakkiNya dan Allah Maha Luas (kurnianya) lagi Maha Mengetahui”

( Surah Al Baqarah :261)

No comments: