Thursday, April 28, 2011

Tuntutlah ilmu

Khamis 28 April 2011/ 25 Jamadil awal 1432

Ibnu Mas'ud ra berkata:

"Hendaklah kamu semua mengusahakan ilmu pengetahuan itu sebelum sebelum ia dilenyapkan. Lenyapnya ilmu pengtahuan ialah denan matinya orang-orang yang memberikan atau yang mengajarkannya. Seseorang itu tidaklahakan dilahirkan dan sudah menjadi pandai. Jadi ilmu pengetahuan itu pastilah harus diusahakan dengan belajar".

2. Sabda Nabi saw:

"Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetauan, maka dengan sebab kelakuanya itu Allah akan menempuhkan satu jalan untuknya guna menuju ke syurga".

- (HR Muslim).

3, Sabda Nabi saw lagi:

" Niscayalah andaikata engkau berangkat kemudian engkau belajar satu bab dari ilmu penegtahuan, maka hal itu adalah lebih baik dari pada kamu bersembahyang seratus rakaat".

-(HR Ibnu Abdilbarr)

4. Sabda Rasulullah saw:

" Barangsiapa yang mengetahui sesuatu ilmu, kemudain menyembunyikannya (tidak suka mengajarkannya), maka oleh Allah ia akan diberi kendali pada hari kiamat nanti dengan kendali dari api neraka".

-(HR Abu Daud, Tirmizi , dll)

No comments: