Saturday, February 12, 2011

Alhamdulillah....Segala puji bagi Allah.

Sabatu 12 Februari 2011/9 Rabiulawal 1432

Alhamdulillahi rabbil 'aalamin ="Segala puji kepunyaan Allah, Tuhan pencipta seluruh alam". Ungkapan ini bermaksud segala bentuk sanjungan, pujaan, pujian, syukur, terima kasih, sayang, cinta, hormat, khidmat, perasaan lega dan puas kita tujukan hanya kepada Allah swt sahaja. Kerana Allah lah yang mencipta, mengatur, memlihara, mengawsi, menghidupkan, menumbuhkan, mengembang-biakkan, sumber segala daya dan kekuatan dari seluruh alam.

Diiwayatkan oleh Imam al Qurthuby di dalam tafsiran dan di dalam kitab Nawadirul Ushul, dari Anas r.a, bahawa Rasulullah saw perbah bersabda:

" Sekiranya dunia dan seluruh harta kekayaan ynag berada di atasnya diserahkan ke tangan seorang dari umatku, lalu orang itu berkata' "Alhamdulillah", sungguh ucapan "Alhamdulillah" itu lebih berharga dari seluruh harta kekayan itu".

Setelah mengetahui betapa besarnya kalimah "Alhamdlillah' yang mengandungi erti yang tidak ternilai di sisi Alah, marilah kita mengucapkan kalimah itu sebanyak-banyaknya di dalam hidup kita , dengan syarat kita ucapkan kalimat itu dengan pengertian dan kesedaran serta penuh yakin dan menghayatinya tentang kebesaran Allah yang menciptakan kita ke dunia ini serta mencipta segala makhluk di dalamnya.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw;

"Hati adalah alat mengingat. Ada hati yang lebih kuat mengingat dari lain hati. Maka apabila kamu meminta suatu kepada Allah , hai manusia, maka mintalah dengan penuh keyakinan akan diperkenankannya, sebab Allah tidak dapat memperkenankan permintaan orang yang hatinya lalai".

Sabda rasulullah saw lagi:
"perkataan yang paloig digemari oleh Allah taala, iaitu Subhanallah, Alhamdulillah, Laa Ilaaha Illallaah dan Allahu Akkbar. Yang mana saja kmau dahulukan menyebutnya tidak jadi apa".

Oleh itu ucapkan melalui zikir setiap masa yang ada lebih-lebih lagi sesudah makan atau,minum, sesudah sampai tempat yang dituju, sesudah penerima sesuatu pemberian. Dan yang penting bila memulakan berdoa atau mengakhiri suatu doa.

No comments: