Friday, February 25, 2011

Beramal di dunia untuk pelaburan akhirat

Jumaaat 25 Februari 2011/ 22 Rabiulawal 1432

Konsep melabur merupakan satu kaedah yang sangat sesuai digunakan bagi kita umat islam untuk melakasanakan di dunia ini bagi tujuan menikmati hasinya di akhirat.

Semasa di dunia apabila kita mempunyai sedikit modal seperti wang, kita akan melaburkannya bagi mendapatkan faedah pada masa yang akan datang bergantung kepada bila keuntungnnya diperolehi.

Apabila keadaan kita tidak mampu lagi berkerja, atau di masa kecemamasan dapatlah kita menggunkan apa jua modal atau wnag yang dilaburkan untuk kita gunakan semasa kita memerlukan. Demikianlah juga kita memrlukan pelaburan daris egi masa, tenaga danmasa sihat atau muda kitta untuk menikmati hasilnya di masa di mana kita tidak mempunyai peluang unuk melabur lagi.

Seandainya kita meatih diri kita pada masa muda lagi, kita dapat menafaatkan epndidikan ini unutk faedah dan pelaburan kita pada mas atua. Ini samlah di terjemahkan sekiranya kita melakukan amal-amal kebajikan sementar kita derada dalam keadaan siha dan mampu melakukannya, kita akan memperoleh ganjaran di akhirat nanti dengan balasan amalan yang baik sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah swt. Oleh itu kita haruslah boleh memilih dengan ilmu pengetahun yang ada supaya dapat meelakukan amalan yang sebaik-baiknya sebagai projek besar yang akan memberikan keuntunagan pelaburan yang berlipat ganda.

Allah swt berfirman, yang ertinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu akau tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (iaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya".

- (Ash Shaff: 10 & 11)

Malang bagi setengah golongan manusia semasa di dunia ini tidak menafaatkan pelaburan akhirat ini, bahkan lebih kepada memenuhi kehdak nafsu untuk mengejarkeseronojan dan kemegahan hidup di dunia sahaja. Kita mmengggunakan masa yang begitu banyak dari pagi hingga malam hanya untuk mengejar kemewahan dunia tanpa mengendahkan ganjaran dan kebaikan hidup di kahirat.

No comments: