Sunday, February 27, 2011

Manusia itu lupa kepada Tuhannya

Ahad, 27Februari 2011/24 Rabiulawal 1432

Sebahagian daripada manusia menjadi lupa kepada Tuhannya sedang manusia menikmati kemewahan hiudp dari kurniaan Allah swt dan merarsakan dirinya kuat dan bijakan mendaptkan segala kekayyan atau kemewahan ynag diperolehinya tanpa menyedari, pada hakikatnya semuanya itu ada pemebrian dari Allah swt yang Maha berkuasa memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehandakiNYa. Sebaliknya apabula manusian itu sedanag ditimpa kesusahan, maka dia baru teringat akan Tuhannya yang sambil merendahkan diri.

Seperti Firman Allah swt yang ertinya,

" Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kmai dlam keadaan berbaring, duduk dan berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu ndarpadanya, dia (kembali) melaluii (jalanya yna sesat), seolah-olah dia tidak perbah berdaokepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya".

- (Yunus:12)

Juga Firmanya lagi, yang ertinya'

"Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru, kecuali Dia, maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih".

- ( Al-Isra':67)

No comments: