Friday, February 11, 2011

Mengingatkan Mati dan pendekkan angan-angan.

Jumaat 11 Februari 2011/8 Rabiulawal 1432

Mengingatkan Mati dan pendekkan angan-angan.

Allah swt berfirman:

"Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Hanyasanya engkau semua itu akan dicukupkan semua pahalamu nanti pada hari qiamat. Maka barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan di masukkan dalam syurga, maka orang itu benar-benar memperoleh kebahagiaan. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hartabenda tipuan belaka"

- (Surah Ali Imran: 185)

Firman allah lagi;

" Seseorang itu tidak akan mengetahui apa yang akan dikerjakan pada esok harinya dan seseorangpun tidak akan mengetahui pula di bumi mana ia akan mati".

- (Surah :Luqman: 34)

Allah swt berfirman lagi:

"Maka apabila telah tiba waktu ajal mereka, tidaklah mereka itu dapat mengundurkannya barang sesaat dan tidak kuasa pula mendahuluinya".

- (Surah Nahl: 61)

No comments: