Wednesday, July 15, 2009

Tentang kejadian manusia

Rabu, 15 Julai 2009, 22Rejab 1430.

Sabda Rasulullah saw, Maksudnya, " Dari Abu Abdul Rahman bin Mas'ud katanya. "Telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah saw, dan ia benar lagi dibenarkan.

Sesungguhnya salah seorang kamu dikumpulkan kejadiannyya dalam perut ibunya selama 40 hari kemudian menjadi segumpal darah seperti yang demikian itu kemudian menjadi segumpal daging sperti yang demikian juga iaitu 400 hari kemudian diutuskan kepadanya malaikat lalu ditiupkan ruh padanya dan diperintahkan menuliskan empat kalimah iaitu rezekinya, umurnya, amalnya dan celaka atau bahagiannya.

Maka demi Allah ynag tiada Tuhan selainnya. sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli syurga sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga melainkan sehasta, kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan lalu dia mengerjakan pula dengan amalan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalamnya.

Dan sesungguhnya salah seorang kamu memgerjakan dengan amal ahli neraka sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara neraka melainkan sehasta. Kemudian terdahulu atasnya keyterntuan tulisan lalu diapun mengerjakan pula dengan amalan ahli syurga maka masuklah dia ke dalamnya"
-Riwayat Bukhari dan Muslim.

1. Setelah ditiupkan roh oleh malaikat semasa berada di dalam kandunga ibunya. Mka adiperintahkan pula oleh Allah kepada malaikat supaya dituliskan empat kalimah tentang rezekinya , amalanya, umurnya dan kesudahan ajalnya sama ada bahagia atau celaka.

2. Namun perkara ini adalah menjadi rahasi Allah dan kita tidak mengertahui berapa banyak rezeki kita, berapa panjang umur kita dan bagaimanakah kesudahan kita nanti.Apa ynag seharusny kita lakukan ilah berusaha sedaya upaya untuk menjadi seorang hamba yang mennaikan segala perintah Allah dengan sempurna,

3. Allah jadikan manusia daripada setiis air mani. Stelah 40 hari Allah mengolahkannya menjadi segumpal darah setelah 40 hari pula Allah Allah menjadikanya segumpal daging dan setelah 40 hari kemudian Allah menjadikan pula kerangka yang disalut dengan daging, urat-urat saraf, jantung, hatu, usus, jantian, mata, telinga, hidung. mulutkaki tangan dan lain-lain anggota badan. Setelah semua anggota sudah terbukti menjadi seorang manusia maka ditiupkan pula ruh. Melalui ruh ini manusia itu dapat bergerak dan benafas. Kemudian lahirlah manusia ke dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa.


Firman Allah yang bermaksud. "Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedangkan dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari stitis mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan) dan kerana itu kami menjadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus ada yang bersyukur dan ada yang kafir"
( - Al-Insan: 1-3)

1. Semasa di dalam kandungan hanya Allah sahaja yang menjaga dan memberi rezeki kepada kita iaitu semasa berada di dalam perut ibu.

2. Kelahiran manusia ke dunia ini adalah dengan kehendak dan kemahuanNya bukan kerana dengan kehendak manusia. Kita tidak berupaya memaksa Allah supaya melahir dan menghidupkan kita. Allah yang menentukan selama mana ia akan dihidupkan di dunia ini dan kemudian Allahlah juga yang akan menentukan pula bila dia akan mati untuk meninggalkan dunia yang fana ini.

3. Kejadian manusia yang sebegini indah dan sempurna adalah contoh yang terbaik untuk kita mengkaji dan memikirkannya dengan berteraskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah tentang keagunganNya.

No comments: