Thursday, July 30, 2009

Ciri-ciri Mukmin

Khamis, 30 Julai 2009/8 Syaaban 1430

Ciri-ciri Mukmin.

Firman Allah swt dalam surah Al Mu'minun : Ayat 1-7 , yang terjemahannya seperti berikut:

1. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman
2. Iaitu mereka yang khusyu' dalam solatnya.
3. Dan mereka menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia.
4. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu)

5. Dan mereka yang menjaga kehormatannya.
6. Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela
7. Kmuduian, seseipa yag mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang
yang melapaui batas.

Selanjutnya Allah menerangkan lagiciri-ciri orang ynag beriman dalam ayat 8 dan 9

8. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya;
9. Dan mereka yang tetap memlihara solatnya.

Seterusnya Allah menjanjikan orang yang beriman dengan balasan yang tidak ada tolok bandingnya di akhirat iaitu suatu tempat yang amat tinggi kedudukannya seperti seprti huraian ayat 10 dan 11.

10. Mereka itu orang-orang yang berhak mewarisi.
11. Yang akan merawisi syurga, mereka kekal di dalamnya.

Diantara sifat-sifat orang yang beriman ialah:

1. Khusyuk dalam solat.
2. Menjauhkann diri dari kata-kata yang tidak berguna
3. Menunaikan zakat
4. Menjaga kemaluan (kehormatan)
5.Memelihara amanah
6. Menjaga solat
7. Suka bertaubat
8. Menyembah Allah
9.Mengerjakan Ibadat puasa.
10. Melakukan ruku' dan sujud

Sebagai tambahan , Imam At-Thabrani telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar tentang sifat-sifat yang dimaksudkan seperti berikut..

11. Menyelamatkan sesama manusia
12. Memiliki akhlak mulia
13. Memerangi hawa nafsu
14. Menghormati dan menghargai tetamu

Adakah kita menghayati sifat-sifat yang perlu bagi seorang muslim?
Tidakkah kita bercita-cita untuk menikmati balasaan syurga yang disedikan oleh Allah swt atau kita masih tidak sedar untuk bertindak beramal dengan ciri-ciri semasa umur masih dilapangkan oleh Allah swt?

No comments: