Tuesday, July 14, 2009

Membersihkan diri daripada sifat Mazmumah

Selasa, 14 Julai 2009/21 Rejab 1430H

Dari segi zahirnya kita dengan mudah menjaga kebersihan tubuh badan pakaian atau tempat tinggal dari kekotoran yang boleh membawa kepada penyakit dan menganggu kehidupan harian.Tetapi adalah amat sukar mengawasi akhlak dan hati kita daripada melakukan maksiat terhadap Allah swt. Sebagai orang Islam kita mesti berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk membersihkan jiwa atau rohani kita daripada sifat-sifat mazmumah (sifat tercela) seperti hasad dengki, ujub, riak, takbur, caci mencaci, fitnahj memfitnah, mengumpat, menghina orang lain, derhakan kepada ibu bapa, emninggalkan solat dan seumpamanya yang jelas bertentangan dengan ajaran agama dan budaya hidup manusia.

Mtlamat kita ialah untuk melaksana perintah allah dengan melakukan kenbbaikan dan meninjauhkan perkara yang ditegah, supaya kita mendapat ganjaran dan keredhaan Allah swt dengan balasan syurga di akhirat nanti. Oleh itu kita perlulah berusaha pada seiap masa tiadak lari dari tuntutan agama yang melaranag kita melakukan amalan ynag bersifat mazmumah seperti di sebutkan di atas tadi. Kita hendakjlah berusahan membersihakan dirikita dari pada sifat-sifat keji yang boleh membawa kepada kerosakan akhlak dan jiwa kita yang akan menjerumuskan kita kepada kehinaan hidup di dunia dan kahirat, kerana maksiat dan dosa sama ada zahir atu batin akan menghalang kit adipada menjadi seorang hamba ynag taat melaksanakn perintah Allah.

Sabda Rasulullah saw.

"Jika seorang mukmin jika ia berbuat satu dosa, maka ternodalah hatinya senoktah titik warna hitam.Dan jika dia menyedari akan kesalahan dan dosanya itu, jika dia bertaubat dan berisghfar maka hatinya akan kembali menjadi putuh bersih. Jika ditambah pula degan dosa lain, noktah itu akan bertambah menutup hatinya. Inilah yang disebutkan oleh Allah: Sungguh telah tersumbat hati mereka kerana perbuatan mereka sendiri".

- (H.R. Al-Hakim, Tarmizi, An-Nasi dan Ibnmu Majah dari abu Hu7rairah)

No comments: