Tuesday, July 7, 2009

Kurnia Allah Yang terbesar.

Selasa, 7 Julai 2009/14 Rejab 1430 H.


Kurnia Allah Yang terbesar.

Sebagai seorang Muslim kita wajib bersyukur di atas pengurniaan Allah kepada kita kerana dikurniakan kepada kita agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw kepada kita. Allah sendiri telah mengakui Islam sebagai kurniaNya yang terbesar yang diberikan kepada hamba-hambaNya, sebagaimana yang di firmakan di dalam Al Quran,

"Pada hari ini, telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu agama bagimu"

-( Al-Maidah 5:3)

Oleh itu semestinya kita bersyukur dan berterima kasih di atas pengurniaan tersebut dan menjadi kewajipan kita pula unmtuk melaksanakan segla perintah yang diwajibkan untuk kita mematuhhinya melallui RasulNyha Muhammad saw.

Seorang muslim ialah apabila ia menerima Islam sebagai agamanya. Muslim bukan harta yang diterima secara keturunan begitu sahaja, tetapi suatu harta yang perlu diperolehi dan diamalkan secara sedar atau usaha. Jika dilakukan dengan usaha untuk memperolehinya, maka kita akan memperolehinya. Sebaliknya jika kita mengambil tidak peduli kepadanya, ia akan dicabut dari diri kita, Na'uzu billah min zalik.

Bila kita seorang Muslim bererti kita mempunyai penuh keedaran dan kesengajaan menerima apa ynag telah diajarkan oleh Rasulullah swa, dan bertindak sesuai dengan ajaran tersebut.

Adalah jelas difahamkan Islam adalah sebutan terhadap pengetahuan dan tindakan mempraktikkan pengetahuan agama tersebut. Oleh itu adalah menjadi keawjipan seorang Muslim belajar ilmu fardhu ain untuk mengamalkan islam supaya tidak sekadar islam sebahagian keturunan sahaja, tanpa bekalan ilmu pengetahuan sebgaimaan yang dibawa oleh Rasulullah saw. Dengan itu pelajarilah agama islamm itu dengan pengethauan ynag memungkinkan untuk memahami perkara yang dikatakan fardhu ain bagai memahami asas ajaran islam mengikut al quran dan as sunnah Rasulullah saw.

Setiap muslim harus memahami benar aturan hidup yang benar dan meninggalkan perkara-perkara yang batil. Ia harus juga memahami dengan baik cara hidup khusus yang telah dietatapkan oleh Allah swt, bagi orang muslim. Dalam hal ini seorang muslim mestilah melapangkan masanya untuk mempelajari agama islam seperti melalui sekolah bagi kanak-kanak, surau atau masjid dan daripada guru agama bagi orana dewasa yang tidak berkesempatan belajar agama semasa kanak-kanak dulu. Apabila pegangan iman sudah sebati, belajar agama serta mengamalkannya itu tidak lagi menjadi kesulitan baginya.

No comments: