Wednesday, July 29, 2009

Keutamaan berazan

29 Julai 2009/7 Syaaban 1430H

Dari Abu Hurairah ra bahawasanya Rasulullah saw bersabda:

(Andai kata para manusia itu mengetahui betapa besar pahalanya berazan dan menempati saf pertama, di waktu solat, kemudian mereka tidak menemukan jalan untuk memperolehnya itu melainkan dengan cara mereka mengadakan undian., niscayalah mereka akan melakukan undian itu. Juga andaikata para manusia mengetahui betapa besar pahalanya datang lebih dahulu untuk melakukan solat, niscayalah mereka akan berlumba-lumba untuk itu. Demikian pula andai kata mereka mengetahui betapa besar pahalanya solat isyak dan solat subuh, dengan berjemaah, niscayalah mereka akan mendatangi kedua solat itu, sekalipun dengan berjalan merangkak)
- (Muttafaq alaih)


Dari Abu Hiurarrah ra katanya: Rasulullah saw bersabda:

Jikalau azan dibunyikan untuk solat, maka membelakanglah syaitan-syaitan, yakni lari ke belakang, sambil berkentut, sehingga ia tidak mendengar lagi suara azan tersebut. Selanjutnya jikalau azan sudah selesai, maka ia datang lagi, sehingga apabila dibunyikan iqamah, maka sekalai lagi ia membelakangkan, kemudian apabila bunyi iqamah telah selesai datanglah ia kembali sehingga ia mengusikkan, yakni menggoda, antara seseorang itu dengan hatinya sendiri sambil mengucapkan: Ingatlah ini dan ingatlah itu, ) iaitu sesuatu yang tidak diingatnya sebelum bersaolat itu, sampai-sampai sesorang itu tidak lagi mengetahui, sudah berapa rakat, ia bersolat)
- Muttafaq alaih)

Dari Abdullah bin Amr al Ash radhiallahu anhuma bahawasanya ia mendengar Rsululllah saw bersabda.:

(Jikalau engkau mendengar azan, maka ucapkan sebgaimana yang diucapkan oleh muazzin, ke mudian bacalah selawat untukku, kerana sesungguhnya saja barangsiapa yang membaca selawat untukku sekali selawat, maka Allah akan memeberikan kerahmatan padanya sepuluh kali, selanjutnya mohonlah wasilah kepada Allah swt untukku, sebab sesungguhnya wasilah itu adalah suatu tingkat dalam syurga yang tidak patut diberikanmelainkna kepdaa seseorang hamba dari sekian banyak hamba-hamba Allah dan saya mengharapkan agar sayalah hamba yang memperoleh tingkat wasilahb tadi. Maka dari itu barangsiapa yang memohonkan wasilah untukku kepada Allah, wajiblah ia memperoleh syafaatku)

- (Riwayat Muslim)

Renungan.........Menafaatkan umur hidup yang sedikit didunia.

Mati itu adal pasti bagi semua makhluk yang hidup di muka bumi ini. Mereka akan diberikan pembalasan berdasarlan apa yang telah mereka lakukan semasa diberikan peluang hidup di dunia. Yang pasti ajal maut seseorang berada di dalam catatan malaikat yang apabila sampai masanya nyawa manusia itu akan dicabut.

Isunya umur manusia hidup di dunia ini adalah amat terhad. Kita tidapat menambah atau mengurangkan umur yang kita miliki yang ditetapkan oleh Allah swt sebagai pencipta makhluk ini. Jangka hayat kita umat akhir zaman ini amat pendek antara lingkungan 60-70 tahun sahaja, jarang-jarang hidup lepas 80 tahun atau lebih. Sebagaina ynag kita diberitahu oleh Nabi Muhammad saw, umat Nabi Muhammad bertahan sekitar 60 hingga 70 tahun sahaja. Umur Nabi pun hnaya 63 tahun sahaja.
Sabda rasylullah saw:

Makasudnya: "Umur umatku berkisar antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. sangat sedikit di antara mereka umurnya lebih daripda itu"
- (Hadis Riwawat At-tarmizi)

Firman Allah swt:

" Maka apabila telah tiba waktu (yhulukannya."ang ditentukan) bagi mereka tidaklah mereka dapat mengundurkan walaupun barang sesiapa pun dan tidak pula mendahulukannya"
- (An-Nahl:61)Oleh itu dengan kurniaan umur yang singkat itu, kita sepatutnya menyegerakan untuk banyak mengerjakan amal soleh untuk dijadikan beklan di akhirat nanti , di mana ganjaran hidup di syurga akan berkekalan selama-lamanya. Kita di ingatkan supaya tidak lalai atau leka dengan kemewahan hidup di dunia yang sementara ini.

Cubalah kita renungkan apakah tujuannya manusia itu di ciptakan hidupa didunia ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menjadi hamabaNya atau untuk mengabdikan diri kepadaNya, yang taat serta patuh dengan, segala perintahNya serta meninggalkan segala laranganNya yang bermatalamatkan untuk mendapat keredhaanNya dan untuk hidup semula kekal di dalam syurga Allah.

Selepas dimatikan kita akan dibangkitkan semula di akhirat nanti yang merupakan tempat yang kekal selama-lamanya dibandingkan hidup di dunia yang sangat singkat sekali. Firman Allah swt:

"Katakanlah (Muhammad): Kehidupan di dunia ini adalah kecil atau sedikit, sedanagkan kehidupan di akhirat itu lebih baik buat orang-orang yang bertaqwa, kerana di akhirat kelak orang ynag bertaqwa tidak akan menemui kesusahan (penganiayaan) walaupun sedikit"
-(An-Nisa: 77)

Kehidupan di dunia yang sekejap (seketika) ini telah dapat melalaikan manusia dari mengingati kehidupan di akhirat yang kekal abadi menjadikan dunia sebagai godaan dan penghalang untuk beramal merancang untuk duni akhiratnya. Sepatutntnya sebgai orang yang beriman dunia perlu dijadikan tempat atau jambatan untuk menyediakan bekalan untuk balasan di akhirat.
Jadikanlah setiap apa yang kita lakukan di dunia ini sebagai ibadah agar ia dapat menmbhakna lagi keimanna kepada Allah.

Jika sekiranya kehidupan di dunia ini tidak membawa kepada kelalian dan kelekaan serta tidak dapat melupakan kita kehidupan di akhirat, maka dunia bagi kita adalah ladang atau jambatan emas yang berharga untuk kita menuju ke negeri akhirat yang lebih kekal.

Oleh itu kita hendaklah jadikan kehidupan yang singkat di dunia ini sebagai tempat atau ladang bagi kita menyediakan segala bekalan menghadapi hari akhirat yang lebih panjang lagi berkekalan. Jika baik amalan kita, balasan baiklah yang akan kita perolehi dan banyak amalan keburukan yang kita lakukan, nescaya balasan azab dan sengsaralah kita di akhirat nanti.

No comments: