Wednesday, July 1, 2009

Agama Mudah dan Senang

Rabu, 1 Julai 2009/8 Rejab 1430

Terjemahan Hadis Sahih Imam Al-Bukhari, Hadis 6.

Dari Abi Hurairah r.a ia berkata. Bersabda Rasulullah saw, " Bahawa Agama itu mudah dan tiada menyusahkan (membaratkan) akan agama oleh seseorang melainkan dikalahkandia,kerana ini hendaklah kamu akan dan hendaklah kamu sederhanakan, dan hendaklah kamu gembirakan dan hendaklah kamu minta pertolongan di waktu pagi dan petang dan satu bahagian daripada akhir malam".

Huraian:

1. Agama Islam adalah mudah dari segi petunjuknya serta amalannya. Jika sengaja menyusah-nyusahkan serta melamlapau akan menemui kekeciwaan. Seperti mengerjakan yang sunat secara melampau dalam puasa dan solat. Akibatnya merasa jemu atau kesihatan terganggu dan melemahkan semangat untuk terus beramal.

2. Agama Islam itu senang dalam ertikata, hukum dan peraturan serta ajarannya telah sedia diaturkan dengan baik dan mudah serta senang untuk mengerjakannya sepanjang umur hidupnaya. Oleh itu Rasulllah saw menyuruh umatnya:

a) Betul jujur di dalam segala amalan menurut yang diaturkan.

b) Bersederhana di dalam amalan, supaya terpelihara daripada perasaan jemu dan bosan

c) Sentiasa bergembeira dengan harapan mendapat balasan Allah setelah dikerjakan amal-amal kebajikan itu sebagaiman kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

d) Di samping itu hendaklaah kita memohon pertolongan Allah dalam mengerjakan amalan dan ketaatan mengikut amalan wajib dan sunatnya.

No comments: