Wednesday, May 5, 2010

Pendidikan kanak-kanak secara Islam

Rabu, 5 Mei 2010/20 Jamadilawal 1431


Kanak-kanak perlu didikan secara islam sejak kecil atau peringkat awal lagi. Ibubapa perlu memberikan penekanan didikan Islam dnegn berlandaskan pendidkan rohani atau dengan asas-asas aqidah sebaik sahaja kanak-kanak boeh berfikir dengan mengajar perkara-prkara yyang behubun dengan rukun islam dan prisip-prinsip syaria.

Antara pendikan yang perlu diberikan perhatian ialah:

1.Mengajar kanak-kanak hukum halal haram setelah mereka beraka.

2. Menyuruh kanak-kanan beribadat.

Mulai umur kanak-kanak-kanak meningkat tiga tahun, apabila sudah dapat membezakan antara tangan kanan dan tangan kiri, ia harus diajak menegrjakan solat. Ini b ertujuan apabila kanak-kanak dewasa akan udah melakukan solat yang diwajibkab.

Sebagimana sabda Rasulullah saw"

Yang bermaksud, " Suruhlah anak-anak kamu mengerjakan solat apabila mereka telah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila tidak mengerjakan solat pada umur mereka sepuluh tahun dan pisahkan di antara mereka pada umur pada umur ini di tempat tidur"

- (Riwayat ahmad , Abu daud, dan Al-Hakim)

3. Didiklah kanak-kanak supaya cintakan Rasulullah saw dan ahli keluarganya serta mengajar mereka membaca Al-Quran.

Sabda Rasulullah saw, yang bermaksud,:

"Biasakan kanak-kank kamu dengan tiga perkara:

1. Kasihkan Nabi kamu dan

2. Cintakan ahli keluarganya serta

3. Membaca Al Quran, kerana orang yang menghafaz al-Quran itu menedapat lindungan Allah pada hari yana tiada lindungan kecuali lindungaNya ( hari qiamat) bersama-sama para NabiNya dan kekasihNya.

Dngan kaedah pendidikan yang tinggi berdasarkann islam, anak-anak tersebut tidaklha dipengaruhi oleh dakyah-dakyah kekufuran dan kesesatan.

No comments: