Wednesday, May 19, 2010

Talaq dalam perkahwinan

Rabu, 19 Mei 2010/5 Jamadil akhir 1431.

Talaq adalah berlakunya perceraian dalam perkahwinan.(iaitu merombak akad nikah dengan lafaz talaq atau seumpamanya)

1. Talaq adalah menjadi hak suam8,erana suamilahlah dipertanggungjwbkan kepada isteri.

2. Talaq dihalallkan dalam slam, tetapi ianya adaalah satu perkara yang sangat dibenci oleh Allah swt. Suami tidak seharusnya mengambil tindakan tergesa-gesa menjatuhkan talq keada isternya hjika berlaku sebranag perselisihan, kerana seseorang suam yang baik a perlu memikirkan tentna kebaikan isternya dan ia perlu membetulen apa juga kelemahan isteri ynag mingkin dihadapinya.

3. Para suami perlu mempunayi sifat sabarmenghadapai sebarang sifat yag tidak disenangi ynag menjadi punca keretakan rumahtangga...

4. Manakala isetri pula tidak menbgambil jaalnm udah untuk diceraikan oleh suami.Malahan tuntuan sempama itu tanpa sebab yang menasabah akan menjadikan kutukan Allah dengan balasan azab neraka.

Sabda Rasullah yang bermaksud. "Mana-mana perempuan yang telah meminta suaminya menceraikannya tanpa apa-apa kesalahan maka haramlah atasnya bau syurga".

-(Riwayatkan oleh Asya bus Sunan selain An nasal)

4. Para suami perlu mengambl perhatian dalam hal talaq ini, supaya tidak dipermai-mainkan. Talaq orang yang berolo-olok adalah sah dan jatuh talaq walaupun ia tidak mempunyai niat bagi tujan talaq".

Sabda Nabi saw.:

" Tiga perkara yang sesungguhnya adalah sungguh-sungguh dan olok-olok pun adalah sungguh-sungguh iaitu Nikah, talaq dan ruju'"

- ( Diriwayatkan oleh Tarmizi dan dikatakan Hasan)

No comments: