Thursday, May 6, 2010

'Iddah peempuan.

Khamis, 6 Mei, 2010/21 Jamadilawal 1431

'Iddah perempuan.

Adapun perempuan yang ber'iddah itu dua bahagian:

1. Peempuan yang ber'iddah itu kerana mati suaminya.

a) Jika ia menghandung maka iddahnya dengan bersalin.
b) Jika ia tidak mengandung maka 'iddahnya 4 bulan 10 hari.


2. Perempuan ynag ber'iddah kerana bercerai masa hidupnya.

a) Jika sedang ia mengandung maka 'iddahnya dengan bersalin.
b) Jika ia tidak mengandung maka 'iddahnya 3 kali suci daripada haid.
c) Jika ia kecil belum datang haid atau perempuan tua yang sudah berhenti haid maka 'iddahnya 3 bulan.

No comments: