Sunday, May 9, 2010

Hari -hari yang haram puasa

Ahad 9 Mei 2010/24 Jamadilawal 1431

Haram berpuas pada hari-hari berikut:

1. Hari raya fitrah (raya puasa)

2. Hari raya adha ( raya haji)

3. Hari-hari tasyrik iaitu hari ke sebelas, dua belas dan tiga belas daripada bulan zulhijjah.

4. Hari yang yang di syak akan awal ramadhan.

5. Mana-mana hari selepas lima belas haribulan syaaban, jika bukan puasa qadha atau nazar atau bukan hubungan dengan puasa yang dahulu daipadanya atau bukan hari yang ia beradat puasa.

*** Harus berpuasapada hari syak atau hari-hai selepas lima belas haibulan syaaban, jika puasa itu qadha atau nazar atau kifarat atau berbetulan hari yang ia biasa puasa seperti puasa sunat hari isnin dan puasa hari khamis.

No comments: