Thursday, May 27, 2010

Kelebihan solat berjemaah

Khamis, 27 Mei 2010/14 jamadilakhir 1431

Dari Abdullah, katanya: Barangsiapa yang ingin berjuumpa dengan Allah Ta'ala dengan gembira dan sejahtera, hendaklah ia rajin datang solat berjemaah lima waktu tiap-tiap didengarnya azan. Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan petunjuk kepada Nabbimu, dan berjemaah pada solat lima waktu itu, adalah sebahagian dari petunjuk. Jika kamu solat di rumahmu masing-masing sepetrti yang diperbuat si Pulan yang tak datang ini, bererti kamu telah meninggalkan petunjuk Nabimu, dan jika kamu meningalkan petunujuk Nabimu, nescaya kamu tersesat.


Tiap-tiap-tiap seseorang yang mengambil wudhuk dengan sempurna, kemudian pergi ke salah satu masjid, maka Allah akan menuliskan baginya untuk tiap-tiap langah satu kebajikan dan meninggikannya satu darjat pula serta dihapuskanNya satu kejahatan. Sesugguhnya kami masih ingat (pada zaman Nabi) bahawa tidaklah pernah ada orang yang meninggalkan berjemaah, kecuali orang yang teleh terkenal kemunafiqannya, bahkan ada orang yang dibawa ke masjid smabil diapit dua orang laki-laki, lalu ditegakkan dalam saf makmum"
- (Riwayat Muslim)

No comments: