Sunday, May 30, 2010

Anak-anak adalah ujian hidup

Sabtu, 30 Mei 2010/17 Jamadilakhir 1431

Allah swt berfirman:

"Dan ketahuilah bahawasanya harta kekayaan dan anak-anak kamu adalah cubaan hidup dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yanag amat besar"

- (S. Al-Anfal: 28)

Di dalam suar At-Taghabun ayat 14, Allah juga telah berfirman;

" Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di ntara para isteri dan anak-anak kamu ada ynag menjadi musuh bagi kamu....." (yakni: adakalanya isteri dan anak dapaat menjerumuskan kamu ke dalam perbuatan yang dilaranag oleh agama).
dalam suara ynag sama ayat 24, Allah swt berfirman:
"Katakanlah (Ha8i Muhammad): Jika kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu....... Kerana allah tidak akan memebfri hidayah kepada orang-orang yang fasik".

1. Bahwa kecintaan yan berlebih-lebihan kepada anak boleh membeaw seseorang itu menjadi bakhil dan berdukacita, kerana ia terpaksa selalu memberikan sesuatu yang menyenangkan anaknya ttatapi ia tidak tyerdaya.

2. Ujian yang boleh berlaku apabila ister dan nak-anak hanya menyibukkan diri masing-masing dalam urusan dunia hingga lupa ssma sekalai kepada Allah, hingga menjadi tamak mengejara harta kekayaan yang menyebabkan lupa terhadap allah. yangmenyebabkan lupa akan kehidupan akhirat dan tidak beramal untuk bekalan matinya.

No comments: